Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyenbao

  • - Bình Dương
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 0 10 10%
Môn Lí lớp 6 0 154 47%
Môn Anh Lớp 6 0 70 46%
Môn Văn lớp 6 0 91 40%
Môn Toán lớp 6 0 153 61%
Tổng cộng: 0 478 49%

Comment giao lưu với nguyenbao

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com