Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Công Nguyên

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 3275 3908 77%
Môn Lí lớp 12 0 4 75%
Môn Hóa lớp 12 1145 2127 68%
Môn Sinh lớp 12 2500 3113 69%
Môn Anh lớp 12 0 1 0%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 6920 9154 72%

Comment giao lưu với Nguyễn Công Nguyên

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com