Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn trọng trung

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 815 1577 55%
Môn Toán lớp 9 0 1 0%
Môn Sử lớp 12 2050 2417 70%
Môn Toán lớp 11 0 4 50%
Tổng cộng: 2865 3999 64%

Comment giao lưu với Nguyễn trọng trung

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com