Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huỳnh Phương Nhi

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6005 1243 74%
Môn Lí lớp 12 1270 552 73%
Môn Anh lớp 12 1540 599 69%
Môn Toán lớp 9 0 1 100%
Môn Anh lớp 9 0 5 40%
Tổng cộng: 8815 2400 73%

Comment giao lưu với Huỳnh Phương Nhi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com