Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên duy vuong

  • THPT Nga Sơn - Thanh Hóa
  • 185
  • "Không được phép thất bại, tương lai nhìn lại sẽ thấy nó dễ"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 126 46%
Môn Anh lớp 12 0 406 69%
Tổng cộng: 0 532 63%

Comment giao lưu với duy vuong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com