Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dương hoài phong

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 931 71%
Môn Lí lớp 12 0 1 0%
Môn Toán lớp 9 0 1 100%
Môn Sử lớp 12 1170 2997 72%
Môn Toán lớp 11 0 7 57%
Tổng cộng: 1170 3937 72%

Comment giao lưu với Dương hoài phong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com