Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phu Bui

  • THPT Nguyễn Công Trứ - TP HCM
  • 11765

Cấp độ thành viên

13
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1 100%
Môn Anh lớp 12 0 109 72%
Môn Địa lớp 12 4160 2365 79%
Môn Sử lớp 12 7595 2299 78%
Tổng cộng: 11755 4774 78%

Comment giao lưu với Phu Bui

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com