Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chuyên gia toán - Vũ Phước

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 56 27%
Môn Lí lớp 12 0 20 40%
Môn Sinh lớp 12 0 69 62%
Môn Anh lớp 12 0 111 90%
Môn Toán lớp 9 0 3 33%
Môn Địa lớp 12 0 144 67%
Môn Sử lớp 12 0 85 72%
Môn Toán lớp 11 0 23 35%
Môn Lí lớp 11 0 16 63%
Môn Hóa lớp 11 0 47 64%
Môn Anh lớp 11 0 149 94%
Môn Toán lớp 10 0 17 53%
Môn Lí lớp 10 80 132 67%
Môn Hóa lớp 10 105 65 68%
Môn Sinh lớp 10 0 125 60%
Môn Anh lớp 10 0 40 45%
Môn Lí lớp 8 0 2 50%
Môn Lí lớp 7 0 1 0%
Môn Toán lớp 6 0 1 0%
Môn Địa lớp 10 0 60 75%
Môn Sử lớp 10 0 139 54%
Tổng cộng: 185 1305 67%

Comment giao lưu với Chuyên gia toán - Vũ Phước

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com