Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Toàn Phúc Bùi

  • TTDN-GDTX Tịnh Biên - An Giang
  • -45

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 417 39%
Môn Lí lớp 12 0 1089 35%
Môn Hóa lớp 12 0 978 31%
Môn Sinh lớp 12 -55 391 29%
Môn Anh lớp 12 0 243 29%
Môn Sử lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: -55 3119 33%

Comment giao lưu với Toàn Phúc Bùi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com