Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Poòng Hoàng

  • Trường PT DTN THPT Mường Chà - Điện Biên
  • 4010

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 1929 47%
Môn Lý 0 1 100%
Môn Sử 1530 3863 69%
Tổng cộng: 1530 5793 62%

Comment giao lưu với Poòng Hoàng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com