Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phan Đặng Như Quỳnh

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 173 68%
Môn Lí lớp 12 0 74 54%
Môn Hóa lớp 12 0 357 58%
Môn Sinh lớp 12 0 866 63%
Môn Anh lớp 12 0 23 35%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Môn Địa lớp 12 0 11 45%
Môn Sử lớp 12 0 44 61%
Tổng cộng: 0 1549 62%

Comment giao lưu với Phan Đặng Như Quỳnh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com