Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên F.A(Fan Anime)

  • Trường THCS Thị trấn - Thái Bình
  • 3700

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 955 104 94%
Môn Lý lớp 12 30 25 32%
Môn Hóa lớp 12 30 6 67%
Môn Sinh lớp 12 0 10 20%
Môn Tiếng Anh lớp 12 440 54 91%
Môn Địa lớp 12 10 1 100%
Môn Sử lớp 12 275 80 56%
Môn GDCD 0 1 0%
Tổng cộng: 1740 281 74%

Comment giao lưu với F.A(Fan Anime)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com