Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quyết Chí Thành Công

  • THPT số 5 Bố Trạch - Quảng Bình
  • 150
  • "Thực hiện 3 không - không chơi bời -không yêu ai cho đến lúc đỗ đại học -không chây lười Thế thôi !"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 11 36%
Môn Sử 0 2380 74%
Tổng cộng: 0 2391 73%

Comment giao lưu với Quyết Chí Thành Công

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com