Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên LÊ VĂN THỊNH

  • Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 137 64%
Môn Lý lớp 12 0 39 69%
Môn Hóa lớp 12 0 40 68%
Môn Sinh lớp 12 0 10 70%
Môn Anh lớp 12 0 28 61%
Tổng cộng: 0 254 65%

Comment giao lưu với LÊ VĂN THỊNH

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com