Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thuan Pham Van

  • - Bà Rịa - Vũng Tàu
  • 690

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 162 59%
Môn Sử lớp 12 680 1852 82%
Môn Toán lớp 11 0 20 75%
Tổng cộng: 680 2034 80%

Comment giao lưu với Thuan Pham Van

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com