`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hà Ngọc Tiến

  • Trường THPT Văn Miếu - Phú Thọ
  • 10485

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Địa lớp 12 6160 2558 78%
Môn Sử lớp 12 4315 3118 79%
Tổng cộng: 10475 5676 78%

Comment giao lưu với Hà Ngọc Tiến

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com