Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Anh Hùng

  • THPT Đào Duy Từ, Đồng Hới - Quảng Bình
  • 9675
  • "Hãy học khi người khác đang ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời thì bạn sẽ hoàn thành 1 giấc mơ mà người khác chỉ từng ao ước."

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 120 116 99%
Môn Anh lớp 12 0 140 96%
Môn Địa lớp 12 5315 2977 95%
Môn Sử lớp 12 2145 2309 95%
Tổng cộng: 7580 5542 95%

Comment giao lưu với Trần Anh Hùng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com