Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Dương Đức

  • Trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục - Hà Nội
  • 4465

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Địa lớp 12 700 160 63%
Môn Sử lớp 12 3755 623 74%
Tổng cộng: 4455 783 71%

Comment giao lưu với Trần Dương Đức


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com