Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trần thị hiển

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 79 85%
Môn Lí lớp 12 0 23 57%
Môn Hóa lớp 12 0 120 73%
Môn Sinh lớp 12 345 2698 80%
Môn Anh lớp 12 0 50 64%
Môn Văn lớp 12 0 4 75%
Môn Sử lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 345 2975 80%

Comment giao lưu với trần thị hiển

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com