Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Lan Anh

  • PT Liên cấp 2+3 Trấn Yên II - Yên Bái
  • 265

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 145 835 50%
Môn Địa lớp 12 0 4 25%
Môn Sử lớp 12 0 20 30%
Tổng cộng: 145 859 50%

Comment giao lưu với Trần Lan Anh


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com