Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Thị Hồng Nhung

  • THPT Bà Điểm - TP HCM
  • 1735
  • ""In the end, we are our choices" - Jeff Bezos"

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 385 534 79%
Môn Lí lớp 12 0 1475 74%
Môn Hóa lớp 12 0 319 38%
Môn Sinh lớp 12 0 696 34%
Môn Anh lớp 12 1340 3384 82%
Tổng cộng: 1725 6408 73%

Comment giao lưu với Trần Thị Hồng Nhung


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com