Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trần tuyết

  • THPT Lao Bảo - Quảng Trị
  • 1885

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Môn Địa lớp 12 915 199 82%
Môn Sử lớp 12 720 183 90%
Tổng cộng: 1635 382 86%

Comment giao lưu với trần tuyết


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com