Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Đăng Dũng

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1380 392 76%
Môn Lý lớp 12 315 329 63%
Môn Hóa lớp 12 2490 1561 70%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Địa lớp 12 0 3 67%
Tổng cộng: 4185 2286 70%

Comment giao lưu với Trần Đăng Dũng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com