`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trịnh Quỳnh Trang

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 114 50%
Môn Lý lớp 12 0 41 39%
Môn Hóa lớp 12 0 40 23%
Môn Sinh lớp 12 0 120 33%
Môn Anh lớp 12 0 213 39%
Môn Địa lớp 12 0 120 38%
Môn Sử lớp 12 0 80 33%
Tổng cộng: 0 728 38%

Comment giao lưu với Trịnh Quỳnh Trang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com