Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trương Văn Tiến

  • THPT Lệ Thuỷ - Quảng Bình
  • 1265
  • "thích thì ít,ghét thì nhiều"

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 94 62%
Môn Lý lớp 12 0 83 54%
Môn Hóa lớp 12 0 9 44%
Môn Tiếng Anh lớp 12 0 211 48%
Môn Sử lớp 12 0 5 80%
Tổng cộng: 0 402 53%

Comment giao lưu với Trương Văn Tiến

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com