Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dái Tiên Sinh

  • THPT Lệ Thuỷ - Quảng Bình
  • 5245
  • "marvel studio and dc comic"

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 600 171 72%
Môn Lí lớp 12 0 83 54%
Môn Hóa lớp 12 0 9 44%
Môn Anh lớp 12 0 211 48%
Môn Sử lớp 12 0 5 80%
Tổng cộng: 600 479 58%

Comment giao lưu với Dái Tiên Sinh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com