`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vân Andr

  • THPT Nguyễn Quán Nho - Thanh Hóa
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 69 58%
Môn Lý lớp 12 0 22 59%
Môn Hóa lớp 12 0 42 86%
Môn Sinh lớp 12 0 28 57%
Tổng cộng: 0 161 65%

Comment giao lưu với Vân Andr

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com