`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tạ Đặng Vĩnh Phúc

  • THPT Nguyễn Việt Dũng - Cần Thơ
  • 10
  • "Làm việc với tinh thần: Trái Đất ko có mình nó vẫn xanh"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 71 27%
Tổng cộng: 0 71 27%

Comment giao lưu với Tạ Đặng Vĩnh Phúc

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com