Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trang Đoan

  • THPT Đức Hợp - Hưng Yên
  • 10
  • "IG: trang_.doan_"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 179 55%
Môn Lí lớp 12 0 1068 59%
Môn Hóa lớp 12 0 40 15%
Môn Anh lớp 12 0 1898 58%
Môn Địa lớp 12 0 145 81%
Môn Sử lớp 12 0 285 78%
Môn GDCD 0 1 100%
Tổng cộng: 0 3616 60%

Comment giao lưu với Trang Đoan

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com