`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên luyen thi sinh

  • THPT Yên Khánh A - Ninh Bình
  • 5070

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 30 17 35%
Môn Lý lớp 12 0 5 20%
Môn Hóa lớp 12 200 451 76%
Môn Sinh lớp 12 4830 3339 67%
Môn Anh lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 5060 3813 68%

Comment giao lưu với luyen thi sinh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com