Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Viết Ngọc Duy

  • Trường THPT Thanh Sơn - Phú Thọ
  • 415
  • "Tôi sẽ trở thành triệu phú"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 10 0 416 67%
Môn Lí lớp 10 405 303 81%
Môn Hóa lớp 10 0 82 80%
Môn Sinh lớp 10 0 82 66%
Môn Anh lớp 10 0 25 68%
Môn Địa lớp 10 0 67 63%
Môn Sử lớp 10 0 135 68%
Tổng cộng: 405 1110 72%

Comment giao lưu với Viết Ngọc Duy


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com