Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Ngọc Ý Nhi

  • Trường THCS Ngô Thời Nhiệm - TP HCM
  • 1425

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý lớp 12 -5 152 34%
Môn Hóa lớp 12 0 19 32%
Môn Sinh lớp 12 25 8 50%
Môn Anh lớp 12 0 39 46%
Môn Địa lớp 12 0 2 0%
Môn Sử lớp 12 45 129 49%
Tổng cộng: 65 349 41%

Comment giao lưu với Trần Ngọc Ý Nhi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com