Bài 2. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Các cấp tổ chức của thế giới sống

    28:51

Hỏi đáp và thảo luận

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Ví dụ nào sau đây không đúng về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển ?

12:15 - 01/05/2021

Mod Sinh - Tiến Đạt

b do con người có tác động nha

 

13:47 - 01/05/2021

Lê Văn Khôi
A. Trên thân gỗ mục có mộc nhĩ. B. Ủ nấm men rượu để sản xuất rượu. C. Trên lõi ngô, trên quả cam thối có các loại mốc. D. Trên bề mặt nước ao, hồ, ruộng có tảo màu xanh.

12:18 - 01/05/2021

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Có 10 tế bào sinh dục sơ khai của bò đều nguyên phân 4 lần liên tiếp và tạo ra các tế bào con có chứa tất cả 9600 NST đơn. Các tế bào con giảm phân bình thường tạo 640 giao tử. Các giao tử tham gia thụ tinh với hiệu suất thụ tinh 0,15625% tạo hợp tử.

09:45 - 05/04/2021

Lê Văn Khôi
a. Tính số tế bào con tạo ra sau nguyên phân và xác định bộ NST lưỡng bội 2n của bò. b. Xác định giới tính của bò và số NST đơn bị tiêu biến suốt quá trình giảm phân và thụ tinh (biết rằng các giao tử không được thụ tinh cũng sẽ bị tiêu biến)

09:49 - 05/04/2021

GVHT môn Sinh

10 tế bào 2n nguyên phân 4 lần tạo ra 10 × 24  = 160 tế bào con có chứa 9600 NST đơn → 2n = 9600:160 =60

160 tế bào giảm phân tạo 640 giao tử → mỗi tế bào tạo 4 giao tử → đây là tế bào của bò đực.

Số tinh trùng tham gia thụ tinh là: 640 × 0,15625% =1

→ số NST bị tiêu biến là 640 × 30  - 30 = 19170 (mỗi tinh trùng có 30 NST)

09:54 - 05/04/2021

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Trong quá trình sinh trưởng, 1 loại vi sinh vật thực hiện chuyển hoá vật chất bằng các phản ứng theo thứ tự sau. Hãy cho biết kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật này ? 2H2S + O2 -> 2H2O + 2S + Q (năng lượng). CO2 + H2S + Q -> (CH2O)n + S

08:14 - 18/03/2021

Lê Văn Khôi
A. Quang dị dưỡng. B. Hoá dị dưỡng. C. Quang tự dưỡng. D. Hoá tự dưỡng.

08:15 - 18/03/2021

Mod Sinh - Đạt Trần

Loại vi sinh vật này sử dụng nguồn năng lượng từ các phản ứng hoá học như oxi hoá H2S hay là tổng hợp chất hữu cơ từ nguồn C trong CO2 nên hình thức dinh dưỡng là hoá tự dưỡng

08:19 - 18/03/2021

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Có 1 tế bào sinh dục sơ khai đực (2n = 8) nguyên phân liên tiếp 1 số lần đã tạo 64 tế bào mới. Các tế bào này đều trở thành tế bào phát sinh giao tử tham gia giảm phân tạo ra các tinh trùng (giao tử đực).

09:19 - 08/02/2021

Lê Văn Khôi
a. Tính số lần nguyên phân. b. Cho hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50%. Tính số hợp tử tạo ra. c. Tính số NST đơn môi trường cung cấp trong các lần nguyên phân, giảm phân.

09:21 - 08/02/2021

GVHT môn Sinh

a. gọi số lần nguyên phân là x ta có 2x = 64 → x = 6

b. 64 tế bào tạo 64 × 4 =256 tinh trùng.

→ Số hợp tử đc tạo ra là 256 × 50% = 128

c. 1 tế bào 2n = 8 nguyên phân 6 lần, môi trường cung cấp 8 × (26 – 1)=504 NST

64 tế bào giảm phân 1 lần, môi trường cung cấp 64 × 8 × (21 – 1) =512 NST

10:31 - 08/02/2021

Phương Phương
tại sao nói trao đổi chất là chuyển đổi năng lượng

23:18 - 01/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Len

Các chất lấy từ môi trường vào cơ thể được chuyển đổi theo 2 hướng: 

- Tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản -> tích lũy năng lượng 

- Phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản -> giải phóbg năng lượng

Các chất độc hại sẽ được ra ngoài cơ thể 

=> Thực chất QT TĐC là chuyển đổi năng lượng

18:45 - 03/01/2021

GVHT môn Sinh

Bởi vì năng lượng có trong các liên kết hoá học -> chuyên hoá vật chất sẽ gồm phá vỡ và hình thành các liên kết hh -> trao đổi chất sẽ đi kèm chuyển hoá năng lượng

13:32 - 02/01/2021

Phương Phương
@GVHT môn Sinh: trả lời rõ hơn cho e với ạ, câu này là câu hỏi chiếm 3đ trong bài kiểm tra hk của e ạ

12:57 - 03/01/2021

Lê Văn Khôi
Ad ơi, đề kêu tính số lk cộng Hoá trị giữa các nữ thì mình áp dụng công thức N - 2 pko ad ?

11:31 - 30/12/2020

Lê Văn Khôi
Giữa các nu

11:31 - 30/12/2020

GVHT môn Sinh
ĐÚNG Rồi em nhé

11:33 - 30/12/2020

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Khi giải thích lý do enzim có vai trò quan trọng đối với cơ thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) Hoạt tính xúc tác phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và độ pH môi trường. (2) Có hoạt tính mạnh và tính chuyên hoá cao. (3) Chịu sự điều hoà của tế bào bởi chất ức chế, chất hoạt hoá và ức chế ngược. (4) Có thể xúc tác cho các phản ứng ở điều kiện thường.

19:42 - 26/12/2020

Lê Văn Khôi
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

19:42 - 26/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Len

Có 2 ý đúng laf 2 và 4 em nhé! 

20:15 - 26/12/2020

Lê Văn Khôi
Ad có thể giải thích cho em được không ạ ?🤔🤔🤔

20:21 - 26/12/2020

GVHT môn Sinh
2 - enzyme làm tăng tốc độ phản ứng lên rất nhiều lần, không cần cung cấp các điều kiện như các phản ứng hóa học ngoài tế bào
4 - Có thể xúc tác cho các phản ứng ở điều kiện thường, k cần các điều kiện như nhiệt độ cao, áp suất cao,...
ý 1,3 không giải thích cho vai trò quan trọng của enzyme nên loại.

16:10 - 27/12/2020

buff bẩn
Một gen có khối lượng 9.10^5 và có số nu loại A = 2/3 một loại nu khác. Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nu của gen. Và Tính L, H

12:46 - 20/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Len

Tổng số nu = 9.10^5 : 300 = 3000

=> 2A+2G=3000

Mà A = 2/3.G =>A =T = 600 = 20%, G =900 = 30%

L = 3000/2.3,4= 5100 A

H = 2A+3G = 3900

18:42 - 20/12/2020

buff bẩn
9.10^5 đvC ạ

12:47 - 20/12/2020

buff bẩn
Một gen có 2346 liên kết H và có tổng khối lượng phân tử là 54.10^4 đvC. Tính số lượng nu từng loại và tính L, C

12:44 - 20/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Len

Ta có: 2A+3G = 2346

2A+2G=54.10^4 : 300 = 1800

=> A=T=354; G= X = 546

L=900.3,4=3060

C= 900:10=90 

 

18:45 - 20/12/2020

buff bẩn
Cho e hỏi bài này ạ: Một gen có N= 3000 nu và A = 600 nu. Tính M, C ( chu kì xoắn )

12:41 - 20/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Len

M = 3000.300= 9.10^5

C=3000:2:10=150

18:46 - 20/12/2020

Phương Phương
cho e hỏi, gen và mạch đơn của ADN có giống nhau ko ạ

23:26 - 11/12/2020

GVHT môn Sinh
không em nhé, GEN LÀ 1 đoạn của ADN => gồm 2 mạch

09:16 - 12/12/2020

Phương Phương
Hai gen đều có chiều dài 5100 A0.Gen thứ nhất có 4050 liên kết hidro. Gen thứ hai có tỉ lệ từng loại Nu bằng nhau. Phân tửARN thứ nhất được tạo ra từ môi trường hai gen trên có 35%U và 10% X. phân tử thứ hai được tạo ra từ gen còn lại có 25% U và 30% X.a. Tính số lượng từng loại Nu của mỗi gen.b. Tính số lượng từng loại Nu của mỗi phân tử ARNc. Hai gen sao mã tổng hợp 16 phân tử ARN. Riêng gen thứ nhất đã nhận của môi trường 3375 U. Tính số lượng từng loại rNu môi trường cung cấp cho mỗi gen sao mã

23:17 - 11/12/2020

Phương Phương
@GVHT môn Sinh:còn câu c nữa ạ

23:32 - 13/12/2020

GVHT môn Sinh

10:54 - 14/12/2020

GVHT môn Sinh
Xét phân tử ARN thứ hai : Um=25%.1500=375(Nu), Xm=30%.1500=450(Nu).
⇒Am=Tg=450-375=75(Nu)
⇒Gm=Xg=1050-450=600(Nu).
Gọi x là số lần sao mã của gen thứ nhất⇒375.x=3375⇒x=9. Vậy gen thứ nhất sao mã 9 lần , gen thứ hai sao mã 7 lần.
⇒Số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen thứ nhất sao mã là: Um(mt)=3375(Nu), Xm(mt)=450.9=4050(Nu), Am(mt)=75.9=675(Nu), Gm(mt)=600.9=5400(Nu).
⇒Số Nu môi trường cung cấp cho gen thứ 2 sao mã là: Um(mt)=525.7=3675(Nu), Xm(mt)=150.7=1050(Nu), Am(mt)=225.7=1575(Nu), Gm(mt)=600.7=4200(Nu).

10:59 - 14/12/2020

Phương Phương
@GVHT môn Sinh: đề đã cho gen 1 tổng hợp ra Arn thứ bao nhiêu đâu ạ

23:09 - 16/12/2020

GVHT môn Sinh
Hai gen sao mã tổng hợp 16 phân tử ARN. Riêng gen thứ nhất đã nhận của môi trường 3375 U
có thể sử dụng dữ kiện này em nhé

08:22 - 17/12/2020

Phương Phương
2 gen A và B có tổng số nu là 3600 tự sao 1 số đợt liên tiếp bằng nhau đã tạo ra 32 gen con.Biết số nu môi trường cung cấp cho gen A tự sao 1 lần bằng 2/3 số nu môi trường cung cấp cho gen B tự sao 2 lần.Tổng số liên kết H tạo thành trong các gen con được tạo ra từ gen B là 22800,từ gen A là 44160. a)Tính số lần tự sao của gen A và B. b)Tính chiều dài mỗi gen. c)Tính số lượng môi trường cung cấp cho quá trình tự sao của mỗi gen. GIẢI GIÚP E CÂU NÀY VỚI

21:23 - 29/11/2020

GVHT môn Sinh

Gọi số nu của gen 1 và gen 2 lần lượt là NA và NB
a. Hai gen A và B có tổng số Nu môi trường là 3600 tiến hành tự sao 1 số đợt liên tiếp bằng nhau, giả sử mỗi gen nhân đôi n lần → 2 × 2n = 32 → n = 4

b. Biết số nu môi trường cung cấp cho gen A tự sao 1 lần bằng 2/3 số nu môi trường cung cấp cho gen B tự sao 2 lần

Ta có: \({N_A} = \frac{2}{3}{N_B} \times \left( {{2^2} - 1} \right) \leftrightarrow {N_A} = 2{N_B}\)

Mà NA + N­B = 3600, ta có hệ phương trình: \[\left\{ \begin{array}{l}{N_A} + {N_B} = 3600\\{N_A} = 2{N_B}\end{array} \right. \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{N_A} = 2400\\{N_B} = 1200\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}{L_A} = \frac{{2400}}{2} \times 3,4 = 4080\\{L_B} = \frac{{1200}}{2} \times 3,4 = 2040\end{array} \right.\]

c. số lượng nucleotit môi trường cung cấp:

\(\begin{array}{l}Gen\,A:{N_{mt}} = {N_A} \times \left( {{2^4} - 1} \right) = 360000\\Gen\,B:{N_{mt}} = {N_B} \times \left( {{2^4} - 1} \right) = 180000\end{array}\)

10:19 - 30/11/2020

Gia Khải
Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động qua các ý sau : chiều vận các chất ; - sử dụng ATP; các con đường vận chuyển ; các yếu tố ảnh hưởng vận chuyển

20:28 - 27/11/2020

GVHT môn Sinh
Em tham khảo ở bài này nha https://www.google.com/amp/s/m.loigiaihay.com/bai-2-trang-50-sgk-sinh-10-a36369.amp

20:40 - 27/11/2020

Khánh Vy
Điều nào dưới đây cho thấy tính thống nhất giữa các sinh vật?A. Sự phù hợp về trình tự nuclêôtit của ADN. B. Đời con có những biến đổi giống nhau.C. Cấu trúc và chức năng của ADN. D. Các đặc tính nổi trội.

16:06 - 24/11/2020

GVHT môn Sinh
Các đặc tính nổi trội em nhé, ở các sinh vật đều có các đặc tính: trao đổi chất - năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng, sinh sản, tự điều chỉnh

16:46 - 24/11/2020

Khánh Vy
Câu 3: Nhiễm sắc thể thuộc cấp độ tổ chức nào sau đây?A. Nguyên tử. B. Phân tử. C. Tế bào. D. Cơ thể.mn giúp em với ạ

15:44 - 24/11/2020

Nguyễn Ngọc Trang
Liên hệ hệ thực tiễn hãy nêu cơ sở khoa học của quá trình làm siro từ quả

21:41 - 17/11/2020

Mod Sinh - Thu Hà

Cơ sở khoa học chế biến siro từ quả:

- Đường sẽ tạo ASTT lớn, làm cho nước từ trong quả đi ra ngoài, quả teo lại. Nước từ trong trái cây hòa cùng với đường sẽ tạo thành siro có vị ngon ngọt

- Mặt khác, ASTT lớn cũng lấy nước từ tế bào vi khuẩn, làm tế bào không sinh sôi được, từ đó bảo quản tránh cho nước trái cây bị hư hỏng

22:30 - 17/11/2020

Nguyễn Ngọc Trang
Giúp em với à !!hãy cho biết điều kiện cần thiết để xảy ra quá trình vận chuyển thụ động? Các chất được vận chuyển qua màng bằng con đường nào Nêu ví dụ

21:41 - 17/11/2020

Mod Sinh - Thu Hà

– Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất khí (O2, CO2…) chất hoà tan (vô cơ, hữu cơ bé) hoặc nước trực tiếp qua màng sinh chất theo građien nồng độ hoặc áp suất thẩm thấu qua các kênh (lỗ) của màng nhờ các prôtêin mang (pemêaza) và không tiêu tốn năng lượng.

– Vận chuyển chủ động (tích cực) là sự vận chuyển các chất qua màng thông qua các kênh (lỗ) của màng ngược với građien nồng độ và có tiêu thụ năng lượng.

22:31 - 17/11/2020

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Tế bào chất của vi khuẩn không có

07:59 - 13/11/2020

Lê Văn Khôi
A. bào tương và các bào quan có màng bao bọc. B. các bào quan không có màng bao bọc, bào tương. C. hệ thống nội màng, bào tương, bào quan có màng bao bọc. D. hệ thống nội màng, khung tế bào, bào quan có màng bao bọc.

08:02 - 13/11/2020

GVHT môn Sinh
ý D em nhé

08:20 - 13/11/2020

Nguyễn Ngọc Trang
Cho em hỏi vs ạ!!! ATP là gì? Và có tác dụng gì?? Chất đi qua kênh protein là chất gì??

20:07 - 12/11/2020

GVHT môn Sinh
ATP là phân tử mang năng lượng, có chức năng vận chuyển năng lượng đến các nơi cần thiết để tế bào sử dụng. 
Chất đi qua kênh protein là các chất có kích thước lớn như glucose

08:40 - 13/11/2020

Thanh Huệ
Cho em hỏi này ạ ...về vùng nhân của tế bào nhân soe la

07:36 - 03/11/2020

Thanh Huệ
Vùng nhân tế nào nhân sơ có đặc điểm là có ADN trần mạch kép dạng vòng đún jg ạ hay mạch đơn dạng vòng

07:37 - 03/11/2020

GVHT môn Sinh
kép dạng vòng em nhé

08:14 - 03/11/2020

Thanh Huệ
Em cảm ơn nhìu ạ ❤❤❤❤

08:35 - 03/11/2020

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Trong các phân tử: Xenlulozơ, photpholipit, ADN, mARN, tARN, prôtêin. Có bao nhiêu phân tử trong các phân tử trên có liên kết hiđro?

10:29 - 02/11/2020

GVHT môn Sinh

trong  ADN, mARN, tARN, prôtêin có liên kết hidro

10:31 - 02/11/2020

Lê Văn Khôi
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

10:30 - 02/11/2020

Phùng Thị Tâm
Protein có sự hồi tính ko ạ

22:47 - 30/10/2020

Mod Sinh - Đạt Trần

Protein có 1 mạch nên sẽ không có sự hồi tính

22:49 - 30/10/2020

Đào Tuấn Minh
thầy giảng hay và dễ hiểu quá ạ, tuyệt vời

21:37 - 22/10/2020

Mod Sinh - Đạt Trần

Cảm ơn bạn ạ

Chúc bạn học tốt và luôn đồng hành cùng tuyensinh247 ạ

21:39 - 22/10/2020

Phùng Thị Tâm
Nếu 1 gen có 120 chu kì xoắn và tỷ lệ giữa hai loại nu là 2/3 . hỏi số nu mỗi loại trong gen. Vậy e hỏi làm sao biện luận chỗ tỷ lệ đó ạ

20:47 - 22/10/2020

Mod Sinh - Tiến Đạt

Theo nguyên tắc bổ sung A=T và G=X nên viết vậy để tiết kiệm thời gian còn viết A+G =1200 do 2A +2G =2400 rút gọn đi là A+G =1200 cho dễ nhìn và dễ giải hệ

22:19 - 22/10/2020

Mod Sinh - Đạt Trần

Tỉ lệ 2 loại nu ở đây bạn phải hiểu là 2 loại nu không bổ sung nhau vì nếu bổ sung thì chúng sẽ = 1 rồi

nên có thể là A/G hay A/X hay T/G hay T/X sẽ  =2/3 

Bạn tính tổng số nu của gen rồi sẽ suy ra số nu mỗi loại của gen thôi ạ

20:59 - 22/10/2020

Phùng Thị Tâm
Thế có tỉ lệ G/A =2/3 đc ko

21:09 - 22/10/2020

Chuyên gia - Thu Hà

21:10 - 22/10/2020

Mod Sinh - Đạt Trần

được  nha bạn chia ra 2 trường hợp cũng được:

A/G hay A/X hay T/G hay T/X đều là 1 TH vì A=T;G=X

Còn đảo ngược G/A  thì sẽ khác hơn vì giá trị A,G sẽ bị đổi cho nhau thôi ạ

21:12 - 22/10/2020

Phùng Thị Tâm
Liên kết hóa trị khác liên kết cộng hóa trị chỗ nào ạ

20:44 - 22/10/2020

Mod Sinh - Đạt Trần

liên kết hóa trị với liên kết cộng hóa trị là 1  nha bạn

 

20:55 - 22/10/2020

Phùng Thị Tâm
Giữa các nữ trên 2 mạch của gen có liên kết cộng hóa trị ko ạ

04:16 - 16/10/2020

GVHT môn Sinh
KHÔNG em nhé, giữa các nu của 2 mạch là liên kết hidro

08:25 - 16/10/2020

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Phân tử Xenlulozơ được hình thành nhờ sự liên kết giữa nhiều phân tử glucozơ, cứ 2 phân tử glucozơ liên kết với nhau sẽ loại đi 1 phân tử nước. Biết công thức hoá học của glucozơ là C6H12O6. Vậy phân tử Xenlulozơ có 216 nguyên tử cacbon thì sẽ có công thức cấu tạo là

08:29 - 14/10/2020

GVHT môn Sinh

ĐÁP ÁN B

Có 216 cacbon → số phân tử glucose là 216 : 6 = 36

36 phân tử glucose sẽ tạo ra 35 liên kết → loại đi 35 phân tử nước

→ số H trong phân tử xenluloz trên là 36 × 12 – 35 × 2 = 362

Số O trong phân tử xenluloz trên là 36 × 6 – 35 × 1 =181

Vậy công thức hóa học là: C216H362O181

08:36 - 14/10/2020

Lê Văn Khôi
A. C216H432O216 B. C216H362O181 C. C216H360O180 D. C216H360O181.

08:30 - 14/10/2020

Nguyễn Linh
Thầy cô ơi có thể giúp e vẽ sơ đồ tư duy phần axit nucleic ko ạ

21:13 - 13/10/2020

Mod Sinh - Đạt Trần

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1080712335362116&id=299626980137326

Bạn theo đường link này tham khảo ạ có hình miêu tả chi tiết

21:31 - 13/10/2020

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ : Cho các ý sau, có mấy ý là đặc điểm của giới động vật? (1) Cơ thể phân hóa thành mô, cơ quan, hệ cơ quan (2) Đa bào, nhân thực, sống dị dưỡng và di động được (3) Đẻ con và nuôi con bằng sữa (4) Có hệ thần kinh và phản ứng nhanh trước kích thích của môi trường

08:38 - 03/10/2020

Lê Văn Khôi
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

08:39 - 03/10/2020

GVHT môn Sinh
các đặc đuểm của giới ĐV là
1,2,4 em nhé

12:21 - 03/10/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy