Bài 3. Các phụ âm

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

 • 1. Các phụ âm (p1)

  15:08

 • 2. Các phụ âm (p1 tiếp)

  15:15

 • 3. Các phụ âm (p2)

  18:35

 • 4. Các phụ âm (p2 tiếp)

  11:26

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. pen
 • 2. push
 • 3. stop
 • 4. happy
 • 5. stopping
 • 6. big
 • 7. best
 • 8. rob
 • 9. robber
 • 10. verb
 • 11. tea
 • 12. eat
 • 13. water
 • 14. light
 • 15. better
 • 16. day
 • 17. deep
 • 18. food
 • 19. add
 • 20. ladder
 • 21. car
 • 22. clean
 • 23. keep
 • 24. back
 • 25. tick
 • 26. school
 • 27. garden
 • 28. glass
 • 29. ago
 • 30. bag
 • 31. egg
 • 32. bigger
 • 33. feel
 • 34. after
 • 35. off
 • 36. coffee
 • 37. phone
 • 38. laugh
 • 39. very
 • 40. travel
 • 41. even
 • 42. have
 • 43. leave
 • 44. village
 • 45. thin
 • 46. thank
 • 47. mouth
 • 48. birthday
 • 49. this
 • 50. that
 • 51. father
 • 52. breathe
 • 53. sit
 • 54. sister
 • 55. class
 • 56. city
 • 57. science
 • 58. gives
 • 59. easy
 • 60. zoo
 • 61. scissors
 • 62. jazz
 • 63. shop
 • 64. ocean
 • 65. machine
 • 66. delicious
 • 67. sugar
 • 68. russia
 • 69. international
 • 70. television
 • 71. Asia
 • 72. usually
 • 73. chip
 • 74. choose
 • 75. future
 • 76. question
 • 77. catch
 • 78. jacket
 • 79. general
 • 80. age
 • 81. large
 • 82. fridge
 • 83. me
 • 84. more
 • 85. summer
 • 86. comb
 • 87. autumn
 • 88. new
 • 89. dinner
 • 90. knew
 • 91. sunny
 • 92. one
 • 93. evening
 • 94. sing
 • 95. bank
 • 96. think
 • 97. angry
 • 98. love
 • 99. tall
 • 100. well
 • 101. hat
 • 102. here
 • 103. hot
 • 104. whole
 • 105. who
 • 106. red
 • 107. ready
 • 108. ferry
 • 109. sorry
 • 110. wrap
 • 111. write
 • 112. week
 • 113. wet
 • 114. what
 • 115. white
 • 116. yes
 • 117. year

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú video bài giảng