Bài 1. Cách mạng tư sản Anh

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Cách mạng tư sản Anh

    15:48

Hỏi đáp và thảo luận

Tâm lê
Tại sao cách mạng tư sản Anh không giải quyết triệt để nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản

19:01 - 14/05/2021

Mod Sử - Hán Vũ
Chào em, Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để do:
- Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
- Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến -> sau cách mạng nhân dân không nhận được gì, ngôi vua vẫn tồn tại.

23:07 - 14/05/2021

Hien Ha
1 Nội chiến ở Mỹ Giai cấp lãnh đạo là .2 nhiệm vụ của nội chiến ở Mỹ . 3 hình thức nội chiến ở Mỹ .4 tính chất nội chiến ở Mỹ

15:32 - 11/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
1. Lãnh đạo: tư sản
2. Nhiệm vụ: Xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
3. Hình thức: nội chiến
4. Tính chất: cách mạng tư sản.

15:43 - 11/05/2021

Trần Thanh Nhàn
Giúp em với ạ. Đánh giá sự ảnh hưởng của KH-KT với việc phát triển của sức sản xuất .

16:50 - 09/05/2021

Mod Sử - Hoàng Anh

Chào em! Nhờ những phát minh, sáng chế ra nhiều loại máy móc, thiết bị hiện đại, con người trong các ngành sản xuất được chuyển từ lao động thể lực sang hình thức lao động có văn hóa và có KHKT. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng KHKT đòi hỏi người lao động phải được đào tạo và tự đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp và trình độ KHKT công nghệ. Nguồn lao động có trình độ KHKT và kỹ năng nghề nghiệp cao là nhân tố quan trọng, quyết định nhất để phát triển nền kinh tế tri thức của các quốc gia.

20:59 - 09/05/2021

Mod Sử - Bảo Việt

Chào em, nhờ khoa học kỹ thuật mà con người không cần phải dùng nhiều sức lao động tay chân như ngày xưa nữa. Từ đó, giúp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm, hạ giá thành, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất.

20:57 - 09/05/2021

Huy Vương Gia
Phân tích vai trò của Lin-Côn đối với cuộc nội chiến Mĩ (1861-1865)? phiền mod giúp em với ai mai chúng em thi hk2 rồi

17:41 - 08/05/2021

Bùi Nam Việt
liên hệ vai trò của khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển của việt nam hiện nay

18:05 - 07/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Áp dụng khoa học - kĩ thuật (KHKT) vào sản xuất giúp đẩy nhanh sự phát triển của kinh tế.
- Áp dụng KHKT vào giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh giúp ích rất lớn cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

08:16 - 08/05/2021

Bùi Nam Việt
Hãy phân tích tính chất của cuộc cách mạng tư sản pháp 1789?

17:48 - 07/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Lãnh đạo: tư sản.
- Mục tiêu: Lật đổ chế độ phong kiến, thủ tiêu tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, thống nhất thị trường, mở đường cho CNTB phát triển.
- Hướng phát triển: tư bản chủ nghĩa
=> Tính chất là cuộc cách mạng tư sản.

08:12 - 08/05/2021

Bùi Nam Việt
Liên hệ bản tuyên ngôn độc lập nước Mĩ (1776), Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp với bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam đọc vào ngày 2-9-1945.

17:47 - 07/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, hai bản Tuyên ngôn của Pháp và Mĩ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh liên hệ và dẫn lại trong bản Tuyên ngôn Độc lập để làm cơ sở dẫn chứng. Cụ thể:
Khẳng định quyền dân tộc và quyền con người luôn gắn bó chặt chẽ với nhau
+ Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định quyền dân tộc và quyền con người luôn gắn bó chặt chẽ với nhau bằng việc luận dẫn những lời bất hủ trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn lời hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng thế giới là có dụng ý sâu sắc. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ ra đời sau khi nước Mỹ đấu tranh giành độc lập thành công. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền cũng ra đời trong chiến thắng của cách mạng Pháp, cuộc cách mạng của những thị dân và nông dân chống áp bức, bất công. Lời lẽ của hai bản Tuyên ngôn trên tự thân đã nêu lên những chân lí và là kết quả của những cuộc cách mạng có tính chất tiên phong của những nước có ảnh hưởng lớn trên thế giới, khiến cho không ai có thể phủ nhận tính đúng đắn của chúng.

+ Tuy nhiên, nếu như bản tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp chỉ đơn thuần đề cập đến quyền con người như một sự tất yếu của tạo hóa thì Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng trí tuệ mẫn tiệp, bằng sự trải nghiệm thực tế và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã phát triển sáng tạo, đưa ra một mệnh đề không thể phủ nhận về quyền độc lập của mọi dân tộc: “Suy rộng ra câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

=> Người đã đi từ khái niệm con người sang khái niệm dân tộc một cách tổng quát và đầy thuyết phục, khẳng định quyền dân tộc và quyền con người có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Dân tộc độc lập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện quyền con người và ngược lại thực hiện tốt quyền con người chính là phát huy những giá trị cao cả và ý nghĩa thật sự của độc lập dân tộc.
Tuyên bố nước Việt Nam “đã thành một nước tự do độc lập”

+ Trước khi đưa ra lời tuyên bố, bằng lời lẽ đanh thép, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần bộ mặt dối trá và phản bội của thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa”.

+ Người đã liệt kê ngắn gọn và đầy đủ những tội ác mà thực dân Pháp đã gây ra cho nước ta trong suốt hơn 80 năm đô hộ: về chính trị, “chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do, dân chủ nào…”; về kinh tế, “chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. chúng cướp không hầm mỏ, ruộng đất, nguyên liệu…”; đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết của nhân dân cả nước đã “nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đây là kết quả của cả một quá trình đấu tranh đầy gian khổ, khó khăn, đầy máu và nước mắt.

+ Tiếp theo đó, đại diện cho chính phủ lâm thời của nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố “thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xoá bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xoá bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam” và tin tưởng đồng thời khẳng định “các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.” Tác giả tự hào nêu cao truyền thống anh hùng bất khuất chống thực dân, chống phát xít dân tộc ta và khẳng định: "Dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!".

+ Kết thúc bản Tuyên ngôn độc lập là một lời tuyên bố mang ý nghĩa lịch sử như một lời thề thiêng liêng, thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, biểu thị quyết tâm và sức mạnh Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

08:03 - 08/05/2021

Phan Hồ Bảo Ngọc
Phân tích vai trò của Khoa học kĩ thuật đối vớI sự phát triển của CNTB. Từ đó liên hệ sự phát triển của Khoa học kĩ thuật đối với nước ta hiện nay

20:45 - 04/05/2021

Phan Hồ Bảo Ngọc
giúp em với ạ

20:46 - 04/05/2021

Phan Hồ Bảo Ngọc
Giúp em với😥

21:27 - 04/05/2021

Phan Hồ Bảo Ngọc
Từ đó liên hệ vai trò của KH KT đối với sự phát trieenr của VN hiện nay. Em sửa câu hỏi sau chút ạ

21:29 - 04/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
1. Vai trò:

- Nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội, xã hội hóa quá trình lao động của các nước tư bản.

- Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

- Thúc đẩy sự chuyển biến của các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

+ Nông nghiệp: Chuyển sang phương thức chuyên canh hoặc thậm canh. Quá trình cơ giới hóa nông nghiệp đã góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

+ Giao thông vận tải: Cơ giới hóa, góp phần thúc đẩy thương mại và sản xuất.

2. Liên hệ:
Học sinh tự liên hệ.

08:20 - 05/05/2021

Nguyễn's Hương's
Vì sao nước Anh là nước khởi đầu trong cách mạng công nghiệp .Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước

23:02 - 03/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:

Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp, do:

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp.

- Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền thuộc về giai cấp tư sản.

- Có hệ thống thuộc địa lớn.

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước:

- Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.

- Lao động bằng thủ công dần thay thế lao động bằng máy móc, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh và châu Âu.

- Làm cho năng suất lao động tăng, thay đổi bộ mặt kinh tế Anh và châu Âu

- Dẫn đến sự ra đời của các ngành công nghiệp mới.

08:07 - 04/05/2021

Nguyễn's Hương's
@GV Sử - Phạm Ngát:e cảm ơn ạ

08:12 - 05/05/2021

Đức Bích
Cô ơi cách mạng tư sản anh người đúng đầu là quý tộc mới à

12:19 - 02/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, lãnh đạo cách mạng tư sản Anh là tư sản, quý tộc mới. Trong đó, tầng lớp quý tộc mới được tạo nên bởi số đông địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản, đuổi tá điền, rào đất, biến ruộng thành đồng cỏ, thuê nhân công nuôi cừu lấy lông cung cấp cho thị trường, có thế lực lớn về kinh tế.

13:04 - 02/05/2021

Đức Bích
@GV Sử - Phạm Ngát: ok ạ

15:46 - 02/05/2021

Học Tập Tốt
Cho em hỏi câu này với ạ: Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc cách mạng tư sản Anh.

10:01 - 30/04/2021

Mod Sử - Hoàng Anh

Chào em! em có thể trả lời theo nội dung sau:

a. Nguyên nhân dẫn đến cách mạng

* Nguyên nhân sâu xa: - Kinh tế: đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.

+ Nông nghiệp: phương thức sản xuất tư bản thâm nhập vào nông nghiệp.

+ Thủ công nghiệp: Sản xuất công trường thủ công chiếm ưu thế hơn sản xuất của phường hội, số lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng như: luyện kim, làm sứ, len dạ.

+ Ngoại thương phát triển mạnh mẽ, chủ yếu là bán len dạ và nuôi nô lệ da đen.

- Xã hội: Nhiều địa chủ vốn là quý tộc chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa lấy lông cừu để cung cấp cho thị trường => giàu lên nhanh chóng, dần dần tư sản hóa và trở thành tầng lớp quý tộc mới.

- Chính trị:

+ Chế độ phong kiến kìm hãm lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhiều thứ thuế được đặt ra, nhà nước nắm độc quyền thương mại và thu thuế thuyền bè. Duy trì nhiều đặc quyền phong kiến => đời sống nhân dân cơ cực

- Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với phong kiến.

* Nguyên nhân trực tiếp: xoay quanh vấn đề tài chính. - Tháng 4-1640, Vua Saclơ I triệu tập quốc hội để tăng thuế nhằm đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt-len.

- Quốc hội không phê duyệt, và công kích chính sách bạo ngược của nhà vua, đòi kiểm soát quân đội, tài chính và giáo hội. - Saclơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc hội, bị thất bại phải chạy lên phía Bắc Luân Đôn chuẩn bị lực lượng phản công. 

b. Diễn biến:

Tháng 8/1642, Sác- lơ I tuyên chiến với Quốc Hội. Cuộc nội chiến bắt đầu. Từ 1642 – 1648 là khoảng thời gian xảy ra cuộc nội chiến giữa Quốc Hội và nhà Vua.

Ban đầu, quân đội quốc Hội bị đánh bại vì lực lượng của nhà vua được trang bị tốt và thiện chiến. Tuy nhiên, được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, Ôlivơ Crôm – oen đã tiến hành cải cách quân đội. Ông tổ chức 1 đội quân gồm chủ yếu là nông dân,có kỷ luật, có tính chiến đấu cao, được gọi là “đội quân sườn sắt” Từ đây, quân đội của Quốc hội bắt đầu chiếm ưu thế. Năm 1648, quân đội của Crôm - oen đã đánh bại quân đội của Sác – lơ .Cuộc nội chiến kết thúc. Sác lơ I bị kết án tử hình.

Đầu năm 1649, do áp lực của quần chúng nhân dân, Sác – lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa do Ô livơ C.rôm - oen đứng đầu. CM đạt tới đỉnh cao.

Mặc dù cách mạng đạt tới đỉnh cao nhưng mọi quyền hành đều thuộc về quý tộc mới và tư sản. Nông dân và binh lính không được hưởng quyền lợi gì nên tiếp tục đấu tranh đòi tự do. Năm 1953, để bảo vệ quyền lợi của mình, quý tộc mới và TS Anh đã đưa C.rôm –oen lên làm Bảo hộ công. Chế độ độc tài quân sự được thiết lập.

Năm 1658. C.rôm - oen qua đời, nước Anh rơi vào tình trạng ko ổn định về chính trị. Quý tộc mới và tư sản lo sợ nhân dân nổi dậy đấu tranh nên chủ trương thỏa hiệp với lực lượng PK cũ để lập lại chế độ quân chủ. Năm 1688, QH đã tiến hành chính biến đưa Vin hem – Ô ran giơ (Quốc trưởng Hà Lan và là con rể vua Anh) lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

3. Kết quả, ý nghĩa CMTS Anh đã lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển mạnh mẽ hơn. Đây là cuộc CMTS có ý nghĩa trọng đại trong thời kỳ quá độ từ chế độ PK sang chế độ TBCN.

12:09 - 30/04/2021

Học Tập Tốt
Em cảm ơn ạ.

16:17 - 30/04/2021

Nguyễn Nhi
Đánh giá vai trò của pt Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc cuối tk XVII

08:44 - 27/04/2021

Nguyễn Nhi
Cuối TK XVIII

08:44 - 27/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi không liên quan đến bài giảng nên cô không hỗ trợ được nhé! các câu hỏi ngoài lề em có thể trang Hoidap247.com đặt câu hỏi và chờ nhận câu trả lời nhé!

08:45 - 27/04/2021

Nguyễn Nhi
Sau khi thành lập Vương triều Tây Sơn đã làm được gì? Đánh giá việc đó

08:43 - 27/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi không liên quan đến bài giảng nên cô không hỗ trợ được nhé!

08:45 - 27/04/2021

Nguyễn Nhi
Đất nước ta được thống nhất trong hoàn cảnh nào? Trình bày qt thống nhất đất nước của pt Tây Sơn

08:43 - 27/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi không liên quan đến bài giảng nên cô không hỗ trợ được nhé!

08:45 - 27/04/2021

Nguyễn Nhi
so sánh chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ và cm tư sản Pháp theo nội dung : nhiệm vụ, lãnh đạo, động lwujc, hình thức, tính chất

08:41 - 27/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi không liên quan đến bài giảng nên cô không hỗ trợ được nhé!

08:41 - 27/04/2021

Nguyễn Nhi
tại sao nói nền chuyên chính gia cô banh dc coi là đỉnh cao của Cách mạng tư sản pháp

08:40 - 27/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi không liên quan đến bài giảng nên cô không hỗ trợ được nhé!

08:41 - 27/04/2021

Nguyễn Nhi
phân tích nguyên nhân sâu xa dẫn đến cm tư sản Pháp

08:39 - 27/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi không liên quan đến bài giảng nên cô không hỗ trợ được nhé!

08:41 - 27/04/2021

Nguyễn Nhi
so sánh cm tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về: nhiệm vụ, lãnh đạo, động lực, hình thức, tính chất

08:39 - 27/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
Bảng so sánh các cuộc CMTS thời kì cận đại

09:03 - 27/04/2021

Nguyễn Nhi
tại sao nói cm anh là cuộc cm chưa triệt để

08:38 - 27/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để do:

- Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến -> sau cách mạng nhân dân không nhận được gì, ngôi vua vẫn tồn tại.

08:44 - 27/04/2021

Nguyễn Nhi
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc cm tư sản anh

08:38 - 27/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:

- Kinh tế: đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.

+ Nông nghiệp: phương thức sản xuất tư bản thâm nhập vào nông nghiệp.

+ Thủ công nghiệp: Sản xuất công trường thủ công chiếm ưu thế hơn sản xuất của phường hội, số lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng như: luyện kim, làm sứ, len dạ.

+ Ngoại thương phát triển mạnh mẽ, chủ yếu là bán len dạ và nuôi nô lệ da đen.

- Xã hội: Nhiều địa chủ vốn là quý tộc chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa lấy lông cừu để cung cấp cho thị trường => giàu lên nhanh chóng, dần dần tư sản hóa và trở thành tầng lớp quý tộc mới.

- Chính trị: 

+ Chế độ phong kiến kìm hãm lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhiều thứ thuế được đặt ra, nhà nước nắm độc quyền thương mại và thu thuế thuyền bè. Duy trì nhiều đặc quyền phong kiến => đời sống nhân dân cơ cực.

- Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với phong kiến.

08:43 - 27/04/2021

Đặng Lê Tú Quỳnh
Cho em hỏi câu này ạ: Phân tích tính chất cuộc cách mạng tư sản Pháp. Vì sao cuộc cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để?

20:33 - 21/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Lãnh đạo: Tư sản.
- Mục tiêu: lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển.
- Lực lượng: quần chúng nhân dân.
- Kết quả: chế độ phong kiến bị lật đổ, mọi tàn dư phong kiến bị thủ tiêu, rào cản phong kiến đối với nền sản xuẩt TBCN bị xóa bỏ, thị trường dân tộc được thống nhất.
=> là cuộc cách mạng tư sản.

Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì nó đã thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một của cách mạng tư sản. Nhiệm vụ ấy bao gồm:

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thống nhất thị trường dân tộc, thiết lập nền cộng hòa

- Đánh thắng cuộc can thiệp của liên minh phong kiến châu Âu vào nước Pháp, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng

- Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, hiến pháp 1791 và 1793 xác định những quyền và lợi ích cơ bản của con người

- Tấn công vào thành trì cuối cùng của chế độ phong kiến là kinh tế, giải quyết vấn đề ruộng đất theo hướng dân chủ để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Pháp giai đoạn sau.

08:24 - 23/04/2021

Đặng Lê Tú Quỳnh
@GV Sử - Phạm Ngát:em cảm ơn ạ

15:37 - 02/05/2021

Nguyễn Ngọc Trang
Cho em hỏi với ạ Nêu nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ 10 đến 15 rút ra bài học về truyền thống yêu nước

12:58 - 29/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, thực tế thì khá khó để đánh giá đâu là nguyên nhân quan trọng nhất. Theo cá nhân cô, nguyên nhân quan trọng nhất là sự đoàn kết của nhân dân và triều đình trong kháng chiến chống ngoại xâm.
Phần bài học em nêu câu hỏi chưa rõ ràng, em xem lại nhé!

13:45 - 29/03/2021

Bùi Huy Hiển
thầy cô giúp em bài này với: Nguyên nhân quan trọng nhất trong thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì? Vì sao

22:59 - 28/03/2021

Mod Sử - Hán Vũ
Chào em, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do nhân dân ra có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia kháng chiến. Đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

07:33 - 29/03/2021

Học Tập Tốt
Cho em hỏi câu này với ạ : So sánh về tư tưởng, tôn giáo, văn học, giáo dục, nghệ thuật, khoa học kì thuật thời kì XVI - XVIII với thời kì X - XV ?

19:22 - 27/03/2021

Mod Sử - Hoàng Anh

Chào em! Câu hỏi này em có thể trả lời theo dàn ý sau:

Tình hình nước ta ở giai đoạn X-XV: - Đạo Phật là quốc giáo

- Đạo giáo tuy ko phổ cập nhưng hoà lẫn với tín ngưõng dân gian

- Giáo dục từng bước hoàn thiện, thơ văn giai đoạn đầu mang nặng tính phật giáo, sau xuất hiện thêm văn học yêu nước thời Lý, Trần, văn học chữ Nôm xuất hiên và phát triển Công trình kiến trúc Phật giáo, khoa học kĩ thuật đạt được nhiều thành tựu có giá trị….

Tình hình nước ta ở giai đoạn XVI-XVIII: Nho Giáo chiếm vị trí độc tôn, xuất hiện thiên chúa giáo (bị nhà nước cấm), xuất hiện mẫu tự Latin (chưa được phổ cập), xuất hiện nhiều nhà thơ Nôm nổi tiếng, văn học dân gian, nghệ thuật sân khấu…

19:35 - 27/03/2021

Học Tập Tốt
EM cảm ơn ạ

21:03 - 27/03/2021

Học Tập Tốt
Cho em hỏi câu này với ạ : Đánh giá vai trò và công lao của phong trào Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

19:19 - 27/03/2021

Mod Sử - Hoàng Anh

Chào em! Câu hỏi này em có thể trả lời theo các ý sau.

* Công lao của phong trào Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước:

- Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong và đánh tan quân xâm lược Xiêm:

+ Năm 1771, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra tại ấp Tây Sơn (Bình Định).

+ Năm 1777, quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền của chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào.

+ Từ năm 1784 đến năm 1785, quân Tây Sơn đánh bại quân xâm lược Xiêm với chiến thắng tiêu biểu ở Rạch Gầm - Xoài Mút.

- Lật đổ chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài:

+ Trong những năm 1786 - 1788, phong trào Tây Sơn đã lần lượt lật đổ hai tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh, làm chủ toàn bộ đất nước.

+ Phong trào Tây Sơn đánh tan quân xâm lược nhà Thanh, giữ vững độc lập dân tộc.

* Đánh giá:

- Chỉ sau 17 năm (1771 - 1788), phong trào Tây Sơn đã lần lượt tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài hơn 2 thế kỉ.

- Phong trào Tây Sơn đã đóng góp công lao vô cùng to lớn vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

- Công lao của quân Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc. 

19:31 - 27/03/2021

Học Tập Tốt
Dạ thế còn sự nghiệp bảo vệ tổ quốc ạ ?

19:33 - 27/03/2021

Mod Sử - Hoàng Anh

Đối với phong trào nông dân Tây Sơn thống nhất đất nước gắn liền với quá trình bảo vệ tổ quốc, ngoài chấm dứt tình trạng cát cứ phong kiến còn đánh tan ngoại xâm để thực hiện tiền đề cho sự thống nhất.

 

19:37 - 27/03/2021

Học Tập Tốt
Em cảm ơn ạ.

21:03 - 27/03/2021

Nguyễn's Hương's
: Kinh tế thủ công nghiệp nước ta thế kỉ X đến thế kỷ XV. Ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế thủ công nghiệp nước ta thời kỳ này. Giúp e với ạ

23:18 - 25/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ X - XV phát triển nhanh chóng:

+ Nhà nước thành lập các quan xưởng, tập trung thợ giỏi sản xuất : tiền, vũ khí, thuyền chiến

+ Các nghề thủ công cổ truyền như: đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.

+ Các làng nghề thủ công ra đời: Thổ Hà, Bát Tràng, Nga Sơn,Chu Đậu...

+ Sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao: đại bác, thuyền chiến,...
- về phần ý nghĩa em kiểm tra lại nội dung câu hỏi nhé!

08:50 - 26/03/2021

Nguyễn's Hương's
@GV Sử - Phạm Ngát:dạ e cảm ơn ạ

19:36 - 26/03/2021

Bùi Huy Hiển
thầy cô giúp em với ạ: trình bày những biểu hiện nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Là thế hệ hệ trẻ Việt Nam em cần làm gì để bảo tồn và phát huy những truyền thống văn hóa đó

21:34 - 25/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:

- Các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp được phát huy, tôn trọng như thờ cúng tổ tiên, tôn thờ những người có công với làng với nước, nhất là những người có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Bên cạnh chùa chiền, các nhà thờ đạo, những đền thờ, lăng miếu được xây dựng ở nhiều nơi.
=> Để bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống trên, em cần:
(1). Nhìn nhận những hạn chế: một bộ phận thế hệ trẻ hiện nay chưa biết quý trọng, bảo vệ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của ông cha.
(2). Quyết tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa: phải tự mình phấn đấu, rèn luyện, tự trau dồi cho bản thân những kỹ năng cần thiết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực rèn luyện vì lợi ích chung của cộng đồng và vì chính sự phát triển của cá nhân. Quan trọng hơn, các bạn trẻ cần xây dựng bản lĩnh văn hóa, sẵn sàng đấu tranh với những hoạt động, sản phẩm văn hóa không lành mạnh.
(3). Lan tỏa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ở nơi sống, nơi học tập và làm việc.
(4). Quảng bá những nét đẹp văn hóa của dân tộc đến bạn bè thế giới.

08:38 - 26/03/2021

Bùi Huy Hiển
@GV Sử - Phạm Ngát:em cản ơn ạ

22:44 - 28/03/2021

Đức Bích
Cách mạng tư sản là j

20:28 - 22/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm xoá bỏ nền chuyên chế phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Bắt đầu từ thế kỉ 16, CMTS kéo dài tới thế kỉ 20. CMTS diễn ra vào những thời gian khác nhau, ở các nước khác nhau, trong những điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau và nhất là do lực lượng so sánh khác nhau cho nên tính chất dân chủ chống phong kiến, chiều sâu của những cải cách xã hội và chính trị là khác nhau. CMTS Hà Lan (thế kỉ 16), CMTS Anh (thế kỉ 17) và nhất là CMTS Pháp (thế kỉ 18) được coi là những điển hình của CMTS. Nhìn chung, CMTS đã thiết lập nền dân chủ tư sản và tạo ra sự phát triển mạnh mẽ chưa từng có của lực lượng sản xuất, là một bước tiến có ý nghĩa lịch sử của xã hội loài người. Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định ý nghĩa lịch sử vĩ đại của các cuộc CMTS thế kỉ 17 - 18. Tuy nhiên, CMTS vẫn chỉ là sự thay thế chế độ bóc lột phong kiến bằng chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, chưa giải quyết được vấn đề cơ bản của xã hội loài người là xoá bỏ chế độ người bóc lột người.

15:10 - 23/03/2021

Đức Bích
@GV Sử - Phạm Ngát:vì sao cuộc đấu tranh của các thuộc địa anh ở bắc mỹ lại coi là các mạng tue sản

21:00 - 23/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, dựa vào các tiêu chí để đánh giá 1 cuộc cách mạng là cách mạng tư sản ta thấy:
- Giai cấp lãnh đạo: Tư sản, chủ nô
- Lực lượng CM: Quần chúng nhân dân
- Mục tiêu: Lật đổ chế độ thực dân, giành ĐLdtộc
- Hình thức: chiến tranh giành độc lập
- Kết quả, ý nghĩa giành độc lập, xác lập liên bang
- Xu hướng phát triển: phát triển theo con đường TBCN

08:02 - 24/03/2021

Đức Bích
Chống lại anh đúng ko ạ

19:53 - 24/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đúng rồi em nhé!

08:33 - 25/03/2021

Nguyễn Ngọc Trang
Cho em hỏi với ạ!!! phân tích nguyên nhân thắng lợi đặc điểm của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ 18. đánh giá công lao của Nguyễn Huệ đối với lịch sử dân tộc cuối thế kỷ 18

19:00 - 22/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
* Đặc điểm:
- Đều nhằm mục đích bảo vệ độc lập dân tộc.
- Diễn ra nhanh chóng.
- Huy động được sự tham gia của đông đảo nhân dân.
- Đều giành thắng lợi.
* Nguyên nhân:
- Sự lãnh đạo đúng đắn của người đứng đầu.
- Huy động được sức mạnh của toàn dân.
* Vai trò của Quang Trung - Nguyễn Huệ
- 1777: lật đổ chính quyền phong kiến nhà Nguyễn ở Đàng Trong.
- 1785: đánh tan 5 vận quân Xiêm xâm lược.
- 1786 - 1788: lật đổ chính quyền phong kiến vua Lê - chúa Trịnh, cơ bản thống nhất đất nước.
- 1789: đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.
- 1789 - 1792: ban hành nhiều chính sách tích cực để khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng văn hóa, củng cố quốc phòng an ninh.

14:58 - 23/03/2021

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Sắp xếp theo thứ tự thời gian các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam dưới đây, câu nào đúng?

15:34 - 24/01/2021

Mod Sử - Hoàng Anh

Chào em! đáp án câu này là C nhé.

19:08 - 24/01/2021

Lê Văn Khôi
A. Văn Lang, Âu Lạc, Lâm Ấp, Chăm-pa, Phù Nam. B. Văn Lang, Âu Lạc, Chăm-pa, Lâm Ấp, Phù Nam. C. Văn Lang, Âu Lạc, Phù Nam, Chăm-pa, Lâm Ấp. D. Văn Lang, Âu Lạc, Lâm Ấp, Phù Nam, Chăm-pa.

15:37 - 24/01/2021

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy