Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
An Nguyễn:
biết độ tan của cuso4 ở 100 độ c là 75,4g hãy tính nồng độ % của dung dịch cuso4 ở nhiệt độ này
09:14 am - 16/06/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Độ tan của CuSO4 ở 100oC là 75,4g tức là 100 gam H2O hòa tan 75,4 gam CuSO4

⟹ mdd CuSO4 = 100 + 75,4 = 175,4 gam

⟹ C%dd CuSO4 = \(\frac{{75,4}}{{175,4}}.100\% \) ≈ 43%

08:55 am - 17/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!