Bài 4. Động năng - Định lí biến thiên động năng

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

 • 1. Lí thuyết

  25:30

 • 2. Bài tập 1; 2

  23:03

 • 3. Bài tập 3

  11:52

Hỏi đáp và thảo luận

Trương Huy Tài
Một xe ô tô khối lượng m = 2 tấn chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang với vận tốc ban đầu bằng không, đi được quãng đường s = 200m thì đạt được vận tốc v = 72km/h. Tính công do lực kéo của động cơ ô tô và do lực ma sát thực hiện trên quãng đường đó. Cho biết hệ số ma sát lăn giữa ô tô và mặt đường 0,05. Lấy g = 10m/s2(Làm bài dựa trên định lí biến thiên động năng).

19:04 - 03/05/2021

Chuyên gia - Trịnh Quốc Huy

Công của lực ma sát: \({A_{ms}} =  - {F_{ms}}S =  - \mu mgS =  - 200000J\)

Công của lực kéo ô tô: \(A =  - {A_{ms}} + \frac{1}{2}m{v^2} = 600000J\)

19:11 - 03/05/2021

Hang Nguyen
Một vật nhỏ được treo bằng một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài 1 m vào một điểm cố định. Kéo vật để dây treo lệch khỏi vị trí cân bằng góc 60o rồi thả nhẹ. Bỏ qua lực cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Tính tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng. mod cho e xin cách giải chi tiết của câu này vs ạ

16:14 - 03/04/2021

Chuyên gia - Trần Trọng Triều

Bài này em sử dụng công thứ tính động năng nhé:

Chọn mốc thế năng là vị trí cân bằng của vật.

Xét tại thời điểm t1(vật ở vị trí ban đầu): W1= Wt1+Wđ1=mgl(1-cos(a)) (do động năng bằng 0)

Xét tại thời điểm t2(vật ở vị trí cân bằng): W2=Wt2+Wđ2= \frac{1}{2}mv^{2} (do thế năng băng 0)

Sau đó em cho 2 về bằng nhau và tìm ra v nhé.

16:54 - 03/04/2021

Đức Bích
Sao viên đạn ko chịu tác dụng của lụce kéo

16:46 - 20/03/2021

Chuyên gia - Trần Trọng Triều

Những bài toán và chạm như thế là ta dùng động lượng để khảo sát em nhé.

16:13 - 21/03/2021

Đức Bích
@Chuyên gia - Trần Trọng Triều: thế em tìm dc N rồi cho N =mg để tim m dc ko ạ

18:33 - 21/03/2021

Chuyên gia - Nguyễn Nguyệt Sáng

Em neen làm theo phương pháp BT động lượng nhé.

18:43 - 21/03/2021

Đức Bích
Em tìm dc ra N rồi tìm m dc ko ạ

05:50 - 22/03/2021

GV Lý - Nguyễn Phương
Không nên tìm lực N em nhé. Lực N là lực bất định, dù có thể tính bằng phương pháp động lực học để tính giá trị của N, thì cũng không có cơ sở suy ra mối liên hệ giữa N và m. Nếu không muốn sử dụng phương pháp bảo toàn động lượng, em nên tính ra trọng lực P rồi áp dụng công thức P = mg em nhé.

08:05 - 22/03/2021

Vũ Thị Thảo
1 thang máy khối lượng 10kg đc kéo bởi lực F nghiêng vs mặt sàn nằm ngang góc 45 ,hệ số ma sát =0,1,lấy g=10m/s2.tính công tối thiểu của lực kéo để vật cđ đc 10m

20:23 - 16/03/2021

Rose Róes
Từ độ cao 80m so với mặt đất .Người ta thả vật m=200g ,không vận tốc ban đầu .Lấy g=10m/s2 .Chọn mốc thế năg tại mặt đất .Tính động năng và thế năng khi a,vật chạm đất .b,sau khi thả 1s .C,tại vị trí cách mặt đất 35m

15:56 - 14/03/2021

Chuyên gia - Trần Trọng Triều

Tại điểm thả v =0

Wt = mgh = 160 J

Wđ = 1/2mv² = 0

Cơ năng W = Wt+ Wđ =160

+)Khi chạm đất 

Wt =  mgh = 0

Wđ = W  - Wt= 160J

+) Sau khi thả 1 giây v = g

Wđ = 1/2mv² = 10 J

 Wt = W -Wđ = 150 J

+)Tại vị trí cách mặt đất 35m:

Wt = mgh = 70 J

Wđ = W - Wt = 90 J

 

16:21 - 14/03/2021

Nguyen Anh
Một viên đạn có khối lượng m1=1kg bay với vận tốc v1=100m/s đến cắm vào một toa xe có khối lượng m2=1000kg đang chuyển đọng với vận tốc v2=10m/s. Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra trong hai trường hợp sau:a) xe và đạn chuyển động cùng chiềub) Xe và đan chuyển động ngược chiều

19:49 - 13/03/2021

Chuyên gia - Nguyễn Nguyệt Sáng

Vì lực ma sát làm cản trở chuyển động, nên một phần năng lượng được biết thành nhiệt năng làm nóng vật.

14:12 - 14/03/2021

Chuyên gia - Trần Trọng Triều

Sau va chjm thì viên đạn sẽ ghim vào toa xe nên là va chạm mềm

Trường hợp cùng chiều:

Bảo toàn động lượng trước và sau va chạm:

m1.v1 + m2v2= (m1 +m2).v

=> v

Biến thiên cơ năng trước và sau va chạm

Nhiệt năng Wn = W trước - W sau = (1/2m1v1²  +1/2m2v2²) - 1/2.(m1+ m2).v²

Trường hợp cùng chiều v1 =100 m/s , ngược chiều v1 = -100 m/s

20:04 - 13/03/2021

Nguyen Anh
giải thích vì sao một vật chuyển động có ma sát trên mặt phẳng nghiêng thì vật lại nóng lên

14:10 - 14/03/2021

Vũ Quang Huy
Một bình kín có thể tích 2 lít đựng khí nitơ ở nhiệt độ 10oC Sau khi nhận được nhiệt lượng Q=4,1.103J, áp suất trung bình lên tới 104 mmHg. Tìm khối lượng của khí nitơ trong bình. Cho biết bình dãn nở rất kém.

21:28 - 07/03/2021

Chuyên gia - Trịnh Quốc Huy

Quá trình đẳng tích nên: \(Q = n{C_V}\left( {{T_2} - {T_1}} \right) \Rightarrow Q = n\frac{{5R}}{2}\left( {{T_2} - {T_1}} \right)\)

Định luật Claperon: \({p_2}V = nR{T_2}\)

Thay các thông số rồi giải hệ phương trình, tìm được: n=0,32mol suy ra m=9g

21:47 - 07/03/2021

Nguyễn Thi
1 vật có m=1kg được ném theo phương ngang với vận tốc v1=30m/s ở độ cao h=80m so với mặt đất. Lấy g=9.8m/s2. Xác định tốc độ vật lúc chạm đất. Thầy cô giúp e với ạ

13:16 - 22/02/2021

GV Lý - Nguyễn Phương
Vận tốc theo trục Ox: \({v_x} = {x_0} = 30\left( {m/s} \right)\)
Vận tốc theo trục Oy: 

\(\begin{array}{l}
{v_y} = gt\\
h = \frac{1}{2}g{t^2} \Rightarrow t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} \\
\Rightarrow {v_y} = gt = \sqrt {2gh} = \sqrt {1586} \left( {m/s} \right)
\end{array}\)
Vận tốc của vật:
\(v = \sqrt {{v_x}^2 + {v_y}^2}  \approx 49,7\left( {m/s} \right)\)

13:42 - 22/02/2021

GV Lý - Thùy Dương
Em xem hướng dẫn giải bài tương tự và áp dụng vào bài của em nhé:
Đề bài:
Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50 m so với mặt đất, lấy g = 9.8 m/s2, vận tốc lúc ném là 18 m/s, tính thời gian và vận tốc của vật khi chạm đất.
Lời Giải:

Ta có:  \(g = 9,8{\rm{ }}m/{s^2};{\rm{ }}h = 50{\rm{ }}m;{\rm{ }}{v_0}\; = 18{\rm{ }}m/s\)

+ Thời gian của vật khi chạm đất: \(t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\dfrac{{2.50}}{{9,8}}}  = 3,2s\)

+ Vận tốc chạm đất: \({v_{cd}} = \sqrt {v_0^2 + 2gh}  = \sqrt {{{18}^2} + 2.9,8.50}  = 36,1m/s\)

13:43 - 22/02/2021

Nguyễn Thi
1 vật có khối lượng 100kg nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Tác dụng 1 lực kéo F=500N không đổi. Sau 1 khoảng thời gian vật đi được quãng đường s=10m. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,2. Tính vận tốc của vật ở cuối quãng đường đó trong 2 trường hợp sau: a) lực F nằm ngang b) lực F hợp với phương ngang 1 góc là 30°

19:50 - 01/02/2021

Nguyễn Thi
Giúp e với ạ

19:50 - 01/02/2021

Nguyễn Thi
..

20:02 - 01/02/2021

Chuyên gia - Trịnh Quốc Huy

a) Gia tốc: \(a = \frac{{F - \mu mg}}{m} = 3m/{s^2}\)

Vận tốc của vật ở cuối quãng đường đó: \(v = \sqrt {2as}  = 7,75m/s\)

b) Gia tốc: \(a = \frac{{F\cos \alpha  - \mu (mg - F\sin \alpha )}}{m} = 2,83m/{s^2}\)

Vận tốc của vật ở cuối quãng đường đó: \(v = \sqrt {2as}  = 7,52m/s\)

20:07 - 01/02/2021

Nguyễn Thi
Em cảm ơn thầy ạ

20:17 - 01/02/2021

Huytanto
cho vật có m=200g, chuyển động từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng bk góc của mpn là 30 độ, h=20cm, hệ số ma sát trượt là 0.01, g=10m/s^2. Tính động năng của vật ở chân mpn bằng phương pháp dùng biến thiên động năng. giúp em bài này vs ạ

19:21 - 31/01/2021

Chuyên gia - Trần Trọng Triều

Fms = µmgcosα =0,01732 N

Chiều dài mpn: l = h/tanα = 20√3 cm

Biến thiên động năng:

W2 - W1 = mgh - Fms.l

=> W2 = W1  +mgh - Fms.l = 0,394 J

19:35 - 31/01/2021

Lê Hải Yến
cho em hỏi bài này cx có trọng lực đk ạ mà tại cos 90 nên ko tính đk ạ :Một viên đạn có m = 50g đang bay với vkd = 200m/sa. Viên đạn đến xuyên qua một tấm gỗ dày và chui sâu vào gỗ 4cm. Xác định lực cản của gỗ.b. Trường hợp tấm gỗ chỉ dày 2cm thì viên đạn chui qua tấm gỗ và bay ra ngoài. Xác định vận tốc lúc bay ra khỏi tấm gỗ.

10:17 - 29/01/2021

GV Lý - Nguyễn Phương
Viên đạn có khối lượng rất nhỏ nên coi như bỏ qua trọng lực em nhé.

13:57 - 29/01/2021

Lê Thị Tâm Như
cho em hỏi bài này ạ. Một xe ô tô có khối lượng m=2 tấn, bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang. Động cơ sinh ra lực lớn nhất bằng 10000N. Bỏ qua mọi ma sát, tính thời gian tối thiểu để xe đạt được vận tốc v=5m/s khi công suất cực đại bàng 6kW

20:38 - 28/01/2021

Muội nè
Bài tập 1 lúc cô chiếu lên chiều (+) thì sao m.a mang dấu âm ạ

09:49 - 27/01/2021

Muội nè
-7:16 có phải công thức tính a cô ghi thiếu ² chỗ v2-v1 k ạ

09:56 - 27/01/2021

GV Lý - Thùy Dương
Câu hỏi của em thuộc video số mấy, bài nào em nhỉ.
Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường là:
\({v^2} - v_0^2 = 2a.s\) em nhé!

10:07 - 27/01/2021

GV Lý - Thùy Dương
Cô thấy rồi, ở bài 2. Chỗ đó cô Loan viết thiếu bình phương ở vận tốc em nhé.
Em sửa lại trong vở ghi của em giúp cô Loan nhé. Hoặc em xem trong file "Tải về" nhé!

10:09 - 27/01/2021

Muội nè
Dạ vâng e thấy trong bài 2 cách 1 luôn ạ, khi cô chiếu lên Ox thì Fc=ma nhưng bên TLBG Fc=-ma. Kết quả vẫn giống nhau vì trên bảng cô không nhân dấu -800000. Cho em hỏi chỗ đấy sao không nhân dấu - ạ

10:55 - 27/01/2021

GV Lý - Nguyễn Phương
Đề bài hỏi độ lớn của lực cản, nên không cần viết dấu em nhé.

13:37 - 27/01/2021

Muội nè
Bài tập 1 lúc cô chiếu lên chiều (+) thì sao m.a mang dấu âm ạ

09:49 - 27/01/2021

GV Lý - Thùy Dương
Bài 1 yêu cầu tính động năng của viên đạn và vận động viên mà em ơi!

09:53 - 27/01/2021

Huytanto
video 3 phút 7:34 ạ, vật bắt đâu xuống dốc nên vA=0 thì cái biến thiên động năng chỉ còn 1/2mVb^2 thôi chứ ạ?

16:06 - 24/01/2021

Chuyên gia - Trần Trọng Triều

Lúc thay sau cùng thì vẫn mất vA rồi mà em.

16:27 - 24/01/2021

Như Hoa
môn lí hk2 thì đề thi sẽ kiểm tra những kiến thức nào ạ (trắc nghiệm, tự luận)

22:32 - 19/01/2021

Chuyên gia - Trịnh Quốc Huy

Đề kiểm tra học kì sẽ tùy thuộc vào từng trường, bạn nên hỏi giáo viên bộ môn của bạn nhé.

22:34 - 19/01/2021

GV Lý - Thùy Dương
Em tham khảo đề thi của 1 số trường tại đây nhé:
https://tuyensinh247.com/khoa-de-thi-hoc-ky-mon-vat-li-10-co-loi-giai-chi-tiet-k1308.html

08:30 - 21/01/2021

Phat Tran
Ở bài tập 3 kết quả bị sai số đúng không ạ là 11,6 mới đúng chứ ạ

21:32 - 19/01/2021

Chuyên gia - Trần Trọng Triều

Lực tác dụng lên vật theo phương mặt nghiêng:

ma = Psinα- Fms =mgsinα - µmgcosα

=> a = gsinα - µgcosα = 3,268

Vận tốc:

v = √(2as) = 8,1

 

 

16:36 - 24/01/2021

Chuyên gia - Trịnh Quốc Huy

Mình bấm máy ra 8,08 làm tròn thành 8,1 là đúng nhé.

21:36 - 19/01/2021

Huytanto
em tính bằng cahs động lực học thì kết quả ra bằng 11,6 giống bạn ạ. Cô làm theo cách động lực học cho em vs ạ

15:55 - 24/01/2021

Vũ Quang Huy
Một tên lửa khối lượng tổng cộng m=500kg đang chuyển động với vận tốc 200m/s thì khai hỏa động cơ. Một lượng nhiên liệu, khối lượng 50kg, cháy và phụt tức thời ra sau với vận tốc 700m/s. Tính vận tốc tên lửa ngay sau khi lượng khí phụt ra.

17:03 - 15/01/2021

Chuyên gia - Trịnh Quốc Huy

Bảo toàn động lượng: \(500.200 = 50.( - 900) + 450.v \Rightarrow v = 322,22m/s\)

20:11 - 18/01/2021

Vũ Quang Huy
@Chuyên gia - Trần Trọng Triều:cái này là so với đất hay tên lửa ạ?

06:06 - 16/01/2021

GV Lý - Nguyễn Phương
So với đất em nhé.

08:06 - 16/01/2021

Vũ Quang Huy
@GV Lý - Nguyễn Phương:Vậy nếu so với tên lửa thì cách làm như thê nào ạ?

13:09 - 16/01/2021

Chuyên gia - Đoàn Minh Phương

Thì bạn phải dùng cộng vận tốc để tính vận tốc so với đất nhé.

13:33 - 16/01/2021

Nguyễn Thi
Một vật có m=10kg, bắt đầu trượt trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực kéo nằm ngang Fk=30N. Hệ số mst là 0,2. Lấy g=10m/s^2.

17:46 - 02/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Nguyệt Sáng

Chúc em học tốt nhé.

18:05 - 02/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Nguyệt Sáng

Vật chịu tác dụng của lực kéo \(\overrightarrow {{F_k}} \) và lực ma sát \(\overrightarrow {{F_{ms}}} \)

Ta có: \(\begin{array}{l}{F_k} - {F_{ms}} = am \Leftrightarrow 30 - \mu .m.g = ma\\ \Rightarrow a = \frac{{30 - \mu .m.g}}{m} = \frac{{30 - 0,2.10.10}}{{10}} = 1\left( {m/{s^2}} \right)\end{array}\)

17:48 - 02/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Nguyệt Sáng

Em xem lời giải phía trên em nhé.

17:49 - 02/01/2021

Nguyễn Thi
Giải giúp em câu b nữa ạ

17:51 - 02/01/2021

Chuyên gia - Nguyễn Nguyệt Sáng

Sau khi đi được 4s vật có vận tốc là: \(v = {v_0} + at = 0 + 4.1 = 4\left( {m/s} \right)\)

Sau khi dừng lực kéo thì chỉ còn lực ma sát tác dụng vào vật

Ta có: \({F_{ms}} =  - ma \Rightarrow a =  - \mu g =  - 2\left( {m/{s^2}} \right)\)

Vậy quãng đường vật chuyển động được đến khi dừng lại:

\(s = \frac{{{v^2} - v_0^2}}{{2a}} = \frac{{{0^2} - {4^2}}}{{2.\left( { - 2} \right)}} = 4\left( m \right)\)

18:00 - 02/01/2021

Đức Bình
hayyy

19:35 - 15/10/2020

GV Lý - Thùy Dương
Cảm ơn em. Chúc em học tập hiệu quả cùng Tuyensinh247.com và tiếp tục đồng hành cùng các bài giảng của cô Loan em nhé!

09:00 - 16/10/2020

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy