Bài 1. Động từ to be và các đại từ nhân xưng

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

 • 1. Các đại từ nhân xưng

  24:59

 • 2. Bài luyện tập về đại từ nhân xưng + ĐỘNG TỪ TO BE

  22:47

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. knocked
 • 2. walked
 • 3. jumped
 • 4. helped
 • 5. missed
 • 6. phoned
 • 7. rained
 • 8. explained
 • 9. arrived
 • 10. involved
 • 11. arrested
 • 12. started
 • 13. wanted
 • 14. mended
 • 15. decided
 • 16. She walked to the window and looked outside.
 • 17. The driver stopped his car at the crossing where a woman was knocked down.
 • 18. Jane phoned for an ambulance and the police, but they arrived late.
 • 19. The police arrested the thief yesterday.
 • 20. He decided to give up smoking.

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú video bài giảng