Bài 3. Một số vấn đề cơ bản về hóa học hữu cơ

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Một số vấn đề cơ bản

    19:37

Hỏi đáp và thảo luận

Phạm Thị Thảo
Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no , đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần tối đa 34,72 lít khí O2 (ở đktc ) .Thành phần % khối lượng andehit có phân tử khối nhỏ là ?

20:58 - 03/05/2021

Chuyên Gia - Tống Xuân Hưng

chào em!

nH2 = 0,5 mol = nAncol

CnH2n+2O + 1,5nO2 --> nCO2 + (n+1)H2O

0,5            --> 0,75n

0,75n = 1,55 => n = 2,06 => C2H5OH và C3H7OH.

 

21:01 - 03/05/2021

Phạm Thị Thảo
giúp em vs ạ

20:58 - 03/05/2021

Bùi Gia Huy
Hỗn hợp X chứa CH3CHO VÀ C2H6 .Đốt cháy m gam X thu được 18 gam H2O và 35,2 gam CO2 .Gía trị m ?

20:51 - 26/04/2021

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Bảo toàn C em nhé!

21:04 - 26/04/2021

Bùi Gia Huy
giúp em câu này ạ

20:51 - 26/04/2021

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Theo gt ta có: \(n_{H_2O}=1(mol);n_{CO_2}=0,8(mol)\)

\(\Rightarrow n_{C_2H_6}=0,2(mol)\Rightarrow n_{CH_3CHO}=0,2(mol)\)

Do đó \(m=14,8(g)\) 

20:54 - 26/04/2021

Bùi Gia Huy
Sao lại suy ra đc số mol của ch3cho = 0,2 ạ

21:03 - 26/04/2021

Bùi Gia Huy
Hỗn hợp X chứa CH3CHO VÀ C2H6 .Đốt cháy m gam X thu được 18 gam H2O và 35,2 gam CO2 .Gía trị m ?

20:51 - 26/04/2021

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Theo gt ta có: \(n_{H_2O}=1(mol);n_{CO_2}=0,8(mol)\)

\(\Rightarrow n_{C_2H_6}=0,2(mol)\Rightarrow n_{CH_3CHO}=0,2(mol)\)

Do đó \(m=14,8(g)\) 

20:54 - 26/04/2021

Thanh nguyễn
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai anken thu được 7,2 gam nước. Dẫn toàn bộ khi CO vừa thu được vào nước vôi trong dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

14:05 - 09/04/2021

Thanh nguyễn
co2*

14:06 - 09/04/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Chào em, cô gửi lời giải câu này nhé!

Khi đốt anken ta có nCO2 = nH2O = 7,2/18 = 0,4 mol

Khi dẫn CO2 vào nước vôi trong dư thì: nCaCO3 = nCO2 = 0,4 mol ⟹ mCaCO3 = 0,4.100 = 40 gam.

14:13 - 09/04/2021

Thanh nguyễn
đốt cháy hoàn toàn 2,2 g một ankan X thu được 3.36l khí có2 đktc. ctpt cua x là

11:33 - 08/04/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

nCO2 = 0,15 mol.

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.

CnH2n+2 → nCO2

0,15/n ←    0,15

Ta có: mankan = nankan.Mankan

⇔ 2,2 = \(\dfrac{{0,15}}{n}\).(14n + 2)

⇔ n = 3

Vậy CTPT của ankan là C3H8.

11:36 - 08/04/2021

Thanh nguyễn
Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hon hợp X gồm etan, eten và etin, dẫn toàn bộ sản phẩm qua binh dựng nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là.

20:50 - 07/04/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Vì các hiđrocacbon đều có 2 nguyên tử C đó em.

11:44 - 08/04/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

nCO2= 2n X (do các chất trong X đều có 2C)

=> nCO2=0,24

=> nCaCO3=nCO2=0,24

=> mCaCO3=24 g

20:57 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
cái pt bài này ntn mà lại có nco2=2nX

11:44 - 08/04/2021

Thanh nguyễn
Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức no A phane ứng với Na thi thu được 5,6 lít khí dktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 4,9 gam Cu(OH)2. Công thức của A là. cô ơi bài này cô viết pt vs giải chi tiết giúp e vs ạ e k rõ ý

20:13 - 07/04/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

1 nhóm OH thì tạo ra 1/2 H2

glycerol có 3 nhóm OH => Tạo 3/2 mol H2

ancol đơn chức có 1 nhóm OH => tạo 1/2 mol H2

20:44 - 07/04/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → (C3H5(OH)2O)2Cu + 2H2O

2C3H5(OH)3 + 6NA → 2C3H5(ONA)3 + 3H2

n H2= 0,25

Vì 2 mol glixerol phản ứng với 1 mol Cu(OH)2 => n glixerol = 2nCu(OH)2= 2*0,05=0,1

nH2  = 1,5 n glixerol + 0,5 n ancol

=> n ancol= (0,25-1,5*0,1)*2= 0,2

m ancol= 15,6 - m glixerol= 15,6 - 0,1*92=6,4

=> M ancol= 6,4/0,2=32 => CH3OH

20:20 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
nh2=1,5n glixerol + 0.5n ancol là sao cô

20:38 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
Ba hidrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy dông đăng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp 2.75 lần khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,2 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được số gam ktua là

20:10 - 07/04/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Z= Y+14 =X+28

=> X+28 = 2,75 X

=> X=16

=> CH4, C2H6, C3H8

đốt cháy 1 mol C2H6 tạo ra 2 mol CO2

=> đốt cháy 0,2 mol C2H6 tạo ra 0,4 mol CO2

=> nCaCO3=nCO2=0,4

=> mCaCO3= 40 g

20:24 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
cần dùng bnhieu ml dung dịch brom 0.2m để pứ vừa đủ với 9.4g phenol

18:07 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
2*

19:32 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
à 3 ạ

19:32 - 07/04/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

em còn thắc mắc gì về lời giải nữa không?

19:56 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
tại sao là 3Br2 ạ. e kh thấy đề cập ở đề bài

11:20 - 08/04/2021

Thanh nguyễn
à à em hiểu rồi ạ

11:20 - 08/04/2021

Thanh nguyễn
Đốt cháy a mol hh 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng cần 1.18 mol O2, thu được 0,72 mol CO. CTPT hai hidrocacbon là.

16:42 - 07/04/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

bao toàn nguyên tố Oxi nhé.

20:21 - 07/04/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Em kiểm tra lại đề giúp c nhé, CO hay CO2 em?

17:18 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
co2 e nhập thiếu ạ

18:00 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
giải giúp e vs ạ

18:08 - 07/04/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

BT nguyên tố Oxi có: 2nO2= 2nCO2 + nH2O

=> 2*1,18 = 2*0,72 + nH2O

=> nH2O= 0,92

=> n ankan= nH2O -n CO2

=> n ankan= 0,92- 0,72=0,2

m ankan= mC + mH= 0,72*12 + 0,92*2= 10,48

=> M ankan= m ankan/ n ankan= 10,48/0,2=52,4

=> C3H8 và C4H10

20:04 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam ancol no, đơn chức, mạch hở (A) thu được 4,48 lít co2 và h20. ctpt của ancol là

12:47 - 07/04/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Cô gửi lời giải của câu này nhé!

Đặt công thức phân tử của ancol là CnH2n+2O

CnH2n+2O → nCO2

0,2/n  ←         0,2

Ta có mancol = nancol.Mancol

⟹ \(\dfrac{{0,2}}{n}.\left( {14n + 18} \right) = 4,6\)

⟹ n = 2.

Vậy CTPT ancol là C2H6O.

14:01 - 07/04/2021

Thanh nguyễn
cho 11g hh gồm hai ancol no don chức kế tiếp nhau trong dãy đd tác dụng hết với Na đã thu dc 3,36l h2. ctpt 2 ancol là. cô giúp e vs ạ

12:46 - 07/04/2021

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Cô gửi lời giải chi tiết của câu này nhé!

ROH + Na → RONa + 0,5 H2

0,3               ←                0,15  (mol)

⟹ \(\bar M = \dfrac{{11}}{{0,3}} = 36,67\)

Gọi công thức 2 ancol là \({C_{\bar n}}{H_{2\bar n + 2}}O\)

⟹ \(14\bar n + 18 = 36,67 \to \bar n = 1,33\)

Do 2 ancol kế tiếp nên là CH3OH và C2H5OH.

13:58 - 07/04/2021

Thanh Trúc
https://drive.google.com/file/d/1QtZhCWu24LgeVJSAYSun7NRrzVIWdz2K/view?usp=drivesdk

14:49 - 20/02/2021

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang

à chỗ đấy hình như cô nhầm

20:48 - 20/02/2021

Thanh Trúc
Thầy cô giúp e câu 4.2

14:50 - 20/02/2021

Chuyên gia - Phạm Thị Hồng Trang


lnX=0,4−0,3=0,1mol
nankan=0,230,140,09mol
nanken=0,01mol
2molX⇒≤0,5gpolime
0,1molX0,025molpolime
manken<25
C2H4
nCO2nhh=0,14/0,11,5mol
CH4
TH1:cả 2 là aken
nCH4=0,09
nC2H4=n anken kia=0,05
nCO2 do anken kia tạo ra
C8ktm(thể khí)
 cả 2 là ankan
nCH4=nankankia=0,045

14:56 - 20/02/2021

Thanh Trúc
Tại sao m anken<2,5 cô nhỉ

20:06 - 20/02/2021

Thanh Trúc
https://drive.google.com/file/d/1GcT1ICebvCf-UrNf7Dyuzphdw7tW-YIy/view?usp=drivesdk

13:38 - 05/02/2021

Thanh Trúc
Nhưng đáp án lại bảo n=4,5,6

13:41 - 05/02/2021

Thanh Trúc
Cô giải thích cho e vì sao lại như thế đc ko ạ. (90,2°C, 1 atm) thì số C là khí có thể lớn hơn 4 sao ạ

13:42 - 05/02/2021

Thanh Trúc
Và nếu đề cho ở 1 điều khiện nhiệt độ và áp suất khác thì làm sao để e có thể biết đc bnhieeu Số cacbon là khí

13:43 - 05/02/2021

Linh Linh
Chào em
Vì đề không cho điều kiện thường nên em phải xét tất cả trường hợp có thể có ra nhé!
Đề bài câu a cũng yêu cầu hỏi tất cả các CTPT có thể có đó e.
Còn câu b sẽ giúp mình xác định CTCT đúng nhé!

15:10 - 05/02/2021

Thanh Trúc
🤩 cảm ơn cô

14:49 - 20/02/2021

Nguyễn Hoàng Giang
số mol là gì ạ

10:37 - 10/12/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

Mol hay mole (ký hiệu: mol),  đơn vị đo lường dùng trong hóa học nhằm diễn tả lượng chất có chứa 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

10:37 - 10/12/2020

Nguyễn Hoàng Giang
1 mol = 6,022.10^23 hạt đúng ko ạ

11:05 - 10/12/2020

Linh Linh
1 mol = 6,022.10^23 nguyên tử/ phân tử em nhé!
VD 1 mol sắt (6,022.10^23 nguyên tử sắt)

11:07 - 10/12/2020

Ngô Tiến Thành
.

08:31 - 10/07/2020

Mod_Nhật Loan

Bạn muốn hỏi gì nhì?

09:48 - 10/07/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy