Bài 4. Ôn tập Ngữ âm & Ngữ pháp Unit 10 - tiếng Anh 10

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Chữa bài tập Unit 10 (P1)

    25:02

  • 2. Chữa bài tập Unit 10 (P2)

    28:24

Hỏi đáp và thảo luận

Trần Mỹ Nhung
cô ơi giúp e hình thành 1 dàn ý ngắn về nên làm j để bảo vệ môi trường với ạ

04:45 - 08/05/2021

GV Anh - Thanh Hương
Em tham khảo 12 gợi ý sau:
1. Consume less
7. Buy local
2. Compost
8. Use fewer chemicals
3. Choose reusable over single-use
9. Walk, bike or carpool
4. Upcycle more
10. Use less water
5. Recycle properly
11. Use your purchasing power for good
6. Shop secondhand
12. Conserve electricity

08:09 - 08/05/2021

vybc12345
Giúp e với ạ discuss the advantages and disadvantages of zoos the new kind

12:51 - 13/03/2021

GV Anh - Thanh Hương
Sao lại viết về thuận lợi & bất lợi của động vật hả em? Đề bài khá vô lý nhé!

13:23 - 13/03/2021

vybc12345
@GV Anh - Thanh Hương:cái câu đó ở trong sách á

13:26 - 13/03/2021

GV Anh - Thanh Hương
Ad không hiểu đề bài của em, thực sự.
 

13:36 - 13/03/2021

vybc12345
@GV Anh - Thanh Hương:discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind . Use the cues below ( the animals that people can visit) e xin lỗi đã viết ko đủ ý😊

13:39 - 13/03/2021

GV Anh - Thanh Hương
Đề bài đầy đủ:
Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below:

- the conditions the animals are in

- the money spent on reconstructions of the animals' natural environment

- the animals that people can visit

- the dangers that keepers may have

Đó là những gợi ý để các bạn có thể thảo luận, chứ không phải là chọn 1 gợi ý ra rồi viết về nó đâu nhé.

Vì là hoạt động nhóm, nên sản phẩm có thể là đoạn hội thoại. Em thao khảo đoạn mẫu sau:

A: In order to reconstruct a zoo of the new kind, people are likely to spend so much money because they must make up an environment as similar as possible to the natural habitat in the wild. (disadv.)

B: That’s right. And then the condition in which wild animals live, I think, is not so good and comfortable as that in nature. (disadv.)

C: OK, it's true. And the animals cannot do what they want that is they cannot run, jump, climb or chase the prey as they do in nature. (disadv.)

A: But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, that is they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in nature and have better food. (adv.)

C: However, there's a disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They can be injured or killed by the animals. (disadv.)

13:45 - 13/03/2021

Nguyen Thi Điệp
Cô ơi, cho con hỏi câu này ạ: He seems like a __________ businessman, but he caused some personal scandals.A. respecting B. respectful C. respectably D. Respectable (B và D khác nhau thế nào ạ)

19:53 - 29/10/2020

Chuyên gia - Phạm Uyên

Bạn tham khảo:

B. respectful (adj): tỏ vẻ tôn trọng, tôn kính

eg: Everyone was respectful towards him, listening carefully to his long explanations.

(Mọi người đều bày tỏ tôn trọng với anh ta, lắng nghe lời giải thích của anh ta cẩn thận.)

D. respectable (adj): đáng tôn trọng, đáng kính

He seems like a respectable businessman. (Anh ấy dường như là một doanh nhân đáng kính.)

20:07 - 29/10/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy