Bài 44. Phụ âm /r/

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Phụ âm /r/

    03:55

Hỏi đáp và thảo luận

Danh sách bài giảng cùng chuyên đề

Bài 1. Nguyên âm dài /i:/ 02:32

Đã phát hành: 10/05/2020

Bài 2. Nguyên âm ngắn /ɪ/ 02:26

Đã phát hành: 12/05/2020

Bài 3. Nguyên âm dài /u:/ 01:17

Đã phát hành: 14/05/2020

Bài 4. Nguyên âm ngắn /ʊ/ 01:05

Đã phát hành: 16/05/2020

Bài 5. Nguyên âm dài /ɑ:/ 01:06

Đã phát hành: 18/05/2020

Bài 6. Nguyên âm ngắn /ʌ/ 02:14

Đã phát hành: 20/05/2020

Bài 7. Nguyên âm dài /ɔ:/ 01:17

Đã phát hành: 22/05/2020

Bài 8. Nguyên âm ngắn /ɒ/ 01:03

Đã phát hành: 24/05/2020

Bài 9. Nguyên âm ngắn /e/ 02:15

Đã phát hành: 26/05/2020

Bài 10. Nguyên âm ngắn /æ/ 01:09

Đã phát hành: 28/05/2020

Bài 11. Nguyên âm dài /ɜ:/ 01:17

Đã phát hành: 30/05/2020

Bài 12. Nguyên âm ngắn /ə/ 01:17

Đã phát hành: 01/06/2020

Bài 13. Nguyên âm đôi /ɪə/ 01:17

Đã phát hành: 03/06/2020

Bài 14. Nguyên âm đôi /eə/ 02:08

Đã phát hành: 05/06/2020

Bài 15. Nguyên âm đôi /ʊə/ 01:17

Đã phát hành: 07/06/2020

Bài 16. Nguyên âm đôi /eɪ/ 02:07

Đã phát hành: 09/06/2020

Bài 17. Nguyên âm đôi /aɪ/ 01:24

Đã phát hành: 11/06/2020

Bài 18. Nguyên âm đôi /ɔɪ/ 01:23

Đã phát hành: 13/06/2020

Bài 19. Nguyên âm đôi /əʊ/ 02:16

Đã phát hành: 15/06/2020

Bài 20. Nguyên âm đôi /aʊ/ 02:14

Đã phát hành: 17/06/2020

Bài 21. Phụ âm /p/ 02:40

Đã phát hành: 19/06/2020

Bài 22. Phụ âm /b/ 02:40

Đã phát hành: 21/06/2020

Bài 23. Phụ âm /t/ 02:40

Đã phát hành: 23/06/2020

Bài 24. Phụ âm /d/ 02:18

Đã phát hành: 25/06/2020

Bài 25. Phụ âm /k/ 02:27

Đã phát hành: 27/06/2020

Bài 26. Phụ âm /g/ 02:16

Đã phát hành: 29/06/2020

Bài 27. Phụ âm /s/ 02:02

Đã phát hành: 01/07/2020

Bài 28. Phụ âm /z/ 02:06

Đã phát hành: 03/07/2020

Bài 29. Phụ âm /ʃ/ 01:13

Đã phát hành: 05/07/2020

Bài 30. Phụ âm /ʒ/ 01:13

Đã phát hành: 07/07/2020

Bài 31. Phụ âm /tʃ/ 02:15

Đã phát hành: 09/07/2020

Bài 32. Phụ âm /dʒ/ 02:15

Đã phát hành: 11/07/2020

Bài 33. Phụ âm /f/ 02:03

Đã phát hành: 13/07/2020

Bài 34. Phụ âm /v/ 03:38

Đã phát hành: 15/07/2020

Bài 35. Phụ âm /w/ 02:31

Đã phát hành: 17/07/2020

Bài 36. Phụ âm /j/ 01:21

Đã phát hành: 19/07/2020

Bài 37. Phụ âm /h/ 01:36

Đã phát hành: 21/07/2020

Bài 38. Phụ âm /θ/ 01:43

Đã phát hành: 23/07/2020

Bài 39. Phụ âm /ð/ 01:44

Đã phát hành: 25/07/2020

Bài 40. Phụ âm /m/ 02:27

Đã phát hành: 27/07/2020

Bài 41. Phụ âm /n/ 02:35

Đã phát hành: 29/07/2020

Bài 42. Phụ âm /ŋ/ 02:38

Đã phát hành: 31/07/2020

Bài 43. Phụ âm /l/ 04:03

Đã phát hành: 02/08/2020

Bài 44. Phụ âm /r/ 03:55

Đã phát hành: 04/08/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !