Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Phần 1

    18:04

  • 2. Phần 2

    14:59

Hỏi đáp và thảo luận

Đặng Lê Gia
Cho tam giác ABC cân tại B ( B<90độ ). Kẻ AD vuông góc BC, CE vuông góc AB (D thuộccạnh BC, E thuộc cạnh AB).a) Chứng minh ∆BAD = ∆BCE.b) Gọi F là giao điểm của AD và CE. Chứng minh BF là tia phân giác của góc ABC.c) Chứng minh FA>1/2AC

09:22 - 11/05/2021

Chuyên gia Toán - Thảo Anh

Nếu chứng minh sai từ đầu thì không có điểm em nhé.

15:05 - 11/05/2021

Đặng Lê Gia
ví dụ như bài đó 0,5 thì em mất bn điểm ạ

14:32 - 11/05/2021

Chuyên Gia Toán - Đức Anh

ví dụ bài này 2,5 điểm thì em sẽ mất 1 điểm ở câu b.

14:40 - 11/05/2021

Đặng Lê Gia
nhưng câu b ở tỉnh em chỉ có 0,5 thôi ạ

14:45 - 11/05/2021

Chuyên Gia Toán - Đức Anh

em chứng minh sai thì sẽ không được điểm nhé.

14:45 - 11/05/2021

Đặng Lê Gia
Cho tam giác ABC cân tại B ( B<90độ ). Kẻ AD vuông góc BC, CE vuông góc AB (D thuộccạnh BC, E thuộc cạnh AB).a) Chứng minh ∆BAD = ∆BCE.b) Gọi F là giao điểm của AD và CE. Chứng minh BF là tia phân giác của góc ABC.c) Chứng minh FA>1/2AC

18:13 - 10/05/2021

Đặng Lê Gia
a)Xét tam giác BAD=tam giác BCE

19:22 - 10/05/2021

Đặng Lê Gia
Mình được quyền gọi để thêm dữ liệu giải được đúng không ạ

19:55 - 10/05/2021

Chuyên gia toán - Huy Ca™

đúng rồi em nhé

21:18 - 10/05/2021

Đặng Lê Gia
anh Huy Ca giải giúp em bài trên ạ

22:01 - 10/05/2021

Đặng Lê Gia
Cho tam giác ABC cân tại B ( B<90độ ). Kẻ AD vuông góc BC, CE vuông góc AB (D thuộccạnh BC, E thuộc cạnh AB).a) Chứng minh ∆BAD = ∆BCE.b) Gọi F là giao điểm của AD và CE. Chứng minh BF là tia phân giác của góc ABC.c) Chứng minh FA>1/2AC

22:01 - 10/05/2021

Đặng Lê Gia
trong đề thi online làm sao bấm được dấu góc ạ

15:25 - 08/05/2021

Chuyên gia toán - Huy Ca™

dấu góc là dấu gì em 

21:09 - 08/05/2021

Đặng Lê Gia
cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ AH vuông góc với BC tại H.a. Chứng minh: ΔAHC = ΔAHB.b.Trên Ab lấy điểm E, AC lấy điểm D sa cho AE=AD C/m ED//BCc.So sánh EC và ED+BC/2

16:26 - 03/04/2021

Chuyên gia Toán - Thảo Anh

em chưa làm được ý nào nhỉ?

18:59 - 03/04/2021

Đặng Lê Gia
em chưa làm đc ý c

19:22 - 03/04/2021

GV Toán - Bạc Hà
Kẻ CK vuông góc ED

\[\begin{array}{l}
c)\,\,{S_{EDCB}} = \frac{{ED + BC}}{2}.CK\\
{S_{CDE}} = \frac{1}{2}CK.ED\\
{S_{EBC}} = \frac{1}{2}CK.BC\\
Do\,\,BC > ED \Rightarrow {S_{EBC}} > {S_{CDE}}\\
\Rightarrow {S_{EBC}} + {S_{CDE}} > 2{S_{CDE}}\\
\Rightarrow {S_{EDCB}} > 2{S_{CDE}}\\
\Rightarrow \frac{{ED + BC}}{2}.CK > 2\frac{1}{2}CK.ED\\
\Rightarrow \frac{{ED + BC}}{2} > ED
\end{array}\]

10:28 - 05/04/2021

Đặng Lê Gia
cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ AH vuông góc với BC tại H.
a. Chứng minh: ΔAHC = ΔAHB.
b.Trên Ab lấy điểm E, AC lấy điểm D sa cho AE=AD C/m ED//BC
c.So sánh EC và ED+BC/2

15:50 - 01/04/2021

GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì về đề bài này em nhỉ?

17:10 - 02/04/2021

Đặng Lê Gia
giải bài này ra cho em

20:04 - 02/04/2021

GV Toán - Bạc Hà
Em ko nhờ các bạn giúp mà như ra lệnh vậy em?

10:11 - 05/04/2021

Đặng Lê Gia
cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. a. Chứng minh: ΔAHC = ΔAHB. b.Trên Ab lấy điểm E, AC lấy điểm D sa cho AE=AD C/m ED//BC c.So sánh EC và ED+BC/2

21:50 - 31/03/2021

Đặng Lê Gia
giải giúp em bài trên ạ

21:50 - 31/03/2021

Đặng Lê Gia
đề thi giữa học kỳ II môn Toán 7 sao ko có vâyk

15:40 - 28/03/2021

✪ Mod - Ninh Ninh ✪

Em có thể tham khảo khóa đề thi lớp 7 hoặc trên mạng cũng có rất nhiều nhé.

15:52 - 28/03/2021

Nguyễn Xuân Phúc Hưng
bày cho cháu bài (2n+1)^2=25 và bài (n-1)^3=-125

19:45 - 23/02/2021

Chuyên gia Toán-Nguyễn Ngọc Khanh

1) (2n+1)^2=25

<=> 2n+1=5 hoặc 2n+1=-5

<=> n=2 hoặc n=-3

 

2)  (n-1)^3=-125

<=> n-1=-5

<=> n=-4

19:47 - 23/02/2021

Nguyễn Xuân Phúc Hưng
@Chuyên gia Toán-Nguyễn Ngọc Khanh:cháu cảm ơn

20:09 - 23/02/2021

Trân Lê Quê Trân
Có gì đó sai đó thầy

06:37 - 23/02/2021

Nguyễn Xuân Phúc Hưng
Bày cho cháu bài 1/9×27 mũ n =3 mũ n

20:49 - 17/02/2021

Đặng Lê Gia
Tìm số xyz biêt x-y+z=5 và x^2/16=y^2/25=z^2/36 biết xyz có gạch ngang trên đầu

16:51 - 31/01/2021

GV Toán - Huongvm

Ta có: \(\frac{{{x^2}}}{{16}} = \frac{{{y^2}}}{{25}} = \frac{{{z^2}}}{{36}} \Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}\,\,\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6} = \frac{{x - y + z}}{{4 - 5 + 6}} = \frac{5}{5} = 1\)

\( \Rightarrow x = 4,\,y = 5,z = 6\)

09:32 - 01/02/2021

Đặng Lê Gia
Tìm số xyz biêt x-y+z=5 và x^2/16=y^2/25=z^2/36

10:37 - 31/01/2021

GV Toán - Huongvm

Ta có: \(\frac{{{x^2}}}{{16}} = \frac{{{y^2}}}{{25}} = \frac{{{z^2}}}{{36}} \Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}\,\,\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6} = \frac{{x - y + z}}{{4 - 5 + 6}} = \frac{5}{5} = 1\)

\( \Rightarrow x = 4,\,y = 5,z = 6\)

09:28 - 01/02/2021

Bùi Nguyệt Hà
Thầy giai giúp em bài 2 và3

13:07 - 30/01/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Bài giảng ở trên video, em theo dõi nhé

14:18 - 30/01/2021

Bùi Nguyệt Hà
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1611986732853511293869.jpg

13:06 - 30/01/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Nếu đây là ảnh đề thì em gửi lại giúp chị bằng cách khác nhé, chị không tìm được ảnh bằng link này.

Em có thể sử dụng ảnh trên drive hoặc trên fb nhé

14:20 - 30/01/2021

Nguyễn Anh Đức
so sánh với 1 và 0 em không hiểu

08:00 - 09/01/2021

Nguyễn Hải Vân
Em chưa hiểu chỗ nào vậy?

08:22 - 09/01/2021

Đặng Lê Gia
cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ x=8/y. Mà x1, y1 là 2 giá trí tương ứng của x, y. Tìm x1, y1 biết x1=2y1 mà x1<0

10:39 - 08/01/2021

Chuyên gia Toán- Nguyễn Thu Hằng

\(\begin{array}{l}
x = \frac{8}{y}\\
 =  > x.y = 8\\
Ma:{x_1} = 2{y_1} =  > {x_1}.{y_1} = 8\\
 =  > (2{y_1}){y_1} = 8\\
 =  > {y_1}^2 = 4\\
 =  > {y_1} =  \pm 2\\
Ma:{x_1} < 0 =  > {y_1} < 0 =  > {y_1} =  - 2\\
 =  > {x_1} = 2( - 2) =  - 4
\end{array}\)

11:24 - 08/01/2021

Nguyễn Anh Đức
x=0

07:36 - 09/01/2021

Đặng Lê Gia
cho em làm mod toán

16:57 - 05/01/2021

Chuyên gia Toán - Thảo Anh

Em thắc mắc chỗ nào nhỉ?

16:59 - 05/01/2021

Đặng Lê Gia
cho làm mod môn toán với

17:00 - 05/01/2021

Đặng Lê Gia
Cho tam giác ABC vuông tại A. Qua điểm C, vẽ đường thẳng d vuông góc với AC. Lấyđiểm D trên đường thẳng d sao cho CD = AB và điểm D nằm khác phía điểm B đối với AC.a) Vì sao AB // d?b) Chứng minh tam giác ABC= tam giác CDAc) Chứng minh BD đi qua trung điểm của AC.

14:22 - 05/01/2021

Chuyên gia Toán- Nguyễn Thu Hằng

Em sai ngay từ bước đầu như vậy thì ý này em sẽ không có điểm nữa nhé.

14:53 - 05/01/2021

Đặng Lê Gia
Gọi I là trung điểm của ACXét tam giác ABI và tam giác CDI có:AB=CDAIB=CID(hai góc đối đỉnh)AI=IC=>Tam giác ABI=tam giác CDI(c-g-c)=> BI=DI (2 cạnh tương ứng)=> I nằm giữa đoạn BD.=>MÀ I LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA BC=> BD ĐI QUA I ĐC KO Ạ

14:39 - 05/01/2021

Chuyên gia Toán- Nguyễn Thu Hằng

Em đã chứng minh được B;I;D thẳng hàng đâu em, nên chưa có 2 góc đối đỉnh ấy; và góc ấy cũng không phải góc tạo bởi 2 cạnh bằng nhau nên cách giải này sai nhé.

14:43 - 05/01/2021

Đặng Lê Gia
Gọi I là trung điểm của ACXét tam giác ABI và tam giác CDI có:AB=CDAIB=CID(hai góc đối đỉnh)AI=IC=>Tam giác ABI=tam giác CDI(c-g-c)=> BI=DI (2 cạnh tương ứng) nhưng giải bước này đúng chưa ạ

14:45 - 05/01/2021

Chuyên gia Toán- Nguyễn Thu Hằng

Chị đã nói ở trên là cách giải này sai em nhé, em chọn 2 ra góc đối đỉnh để làm điều kiện cho 2 tam giác bằng nhau như vậy là sai rồi nhé.

14:48 - 05/01/2021

Đặng Lê Gia
ta có x và y là hai đại lương tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ y=5/x. Có X1, Y1 là hai giá trị tương ứng của x và y. Tìm x1, y1 biết y1=2x1 và x1<0

10:59 - 05/01/2021

Chuyên gia Toán- Nguyễn Thu Hằng

x1.2x1=8

=>(x1)^2=4

=>x1=1 hoặc x1=-1 

 

11:03 - 08/01/2021

Chuyên gia Toán- Nguyễn Thu Hằng

Ta có: 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{y = \frac{8}{x} \Rightarrow x.y = 8}\\
{{y_1} = 2{x_1} \Rightarrow {x_1}.{y_1} = {x_1}.2{x_1} = 8}\\
{ \Rightarrow {x_1} =  \pm 2}\\
{Ma:{x_1} < 0 =  > {x_1} =  - 2}\\
{{y_1} = 2( - 2) =  - 4}
\end{array}\)

11:10 - 05/01/2021

Đặng Lê Gia
thế x1=-1 còn y1=-2 đúng ko ạ

14:18 - 05/01/2021

Chuyên gia Toán- Nguyễn Thu Hằng

Không đúng em nhé, tích của 2 số bằng 8 mà.

14:22 - 05/01/2021

Đặng Lê Gia
sao chỗ đó lại là y1=2x1=>x1.y1=x1.2x1 ạ

10:39 - 08/01/2021

Đặng Lê Gia
cho em một số bài nâng cao đại lượng tỉ lệ nghịch, đại lượng tỉ lệ thuận.

23:07 - 04/01/2021

GV Toán - Huongvm
Em tìm thêm trong tài liệu nâng cao để làm nhé.Chúc em luôn học tập thật tốt. Hoặc tìm thêm những bài về tỉ lệ nghịch tỉ lệ thuận trong các đề thi học kì 
Em vào dethihocki.com nha

08:24 - 05/01/2021

Mai Huong Nguyen
Em có đề bài nhờ thầy giải đáp ạ

21:37 - 26/12/2020

Mai Huong Nguyen
Kính gửi thầy ạ

21:35 - 26/12/2020

Nguyễn Xuân Phúc Hưng
Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức sau nhận đc:a)x mũ 2-4x,b)(4-x)×(x-3)

20:05 - 18/12/2020

Chuyên gia Toán-Nguyễn Hải

đề baì đủ chưa em

20:10 - 18/12/2020

Nguyễn Xuân Phúc Hưng
rứa thầy cs bài nào tương tự như vậy ko

20:14 - 18/12/2020

Đặng Lê Gia
Tìm GTLN của biểu thức A=15|x+1|+32/6|x+1|+8

19:47 - 18/12/2020

Chuyên gia toán - Huy Ca™

một phân số để nó max khi tử max và mẫu min. bài này em tìm điều kiện của mẫu để mẫu min em nhé vì trị tuyệt đối luôn >=0 nên 6* |x+1| luôn >= 0 nó cộng thêm 8 nữa nên mẫu luôn >= 8 em nhé. dấu = xảy ra khi mẫu =8 em giải ra x thôi em nhé  

21:29 - 18/12/2020

Đặng Lê Gia
anh giải giúp em bài này rõ ràng hơn đc ko ạ

21:15 - 18/12/2020

Chuyên gia toán - Huy Ca™

trong toán học. max được quy ước là giá trị lớn nhất. min được quy ước là giá trị nhỏ nhất bởi nó là từ tiếng anh viết tắt của maximum và miximum có nghĩa là giá trị tối đa và giá trị tối thiểu em nhé 

21:18 - 18/12/2020

Đặng Lê Gia
ý của em là giải bài này Tìm GTLN của biểu thức A=15|x+1|+32/6|x+1|+8

21:19 - 18/12/2020

Chuyên gia toán - Huy Ca™

Không có mô tả. đây chị hải đã giải cho em rồi mà

21:19 - 18/12/2020

Nguyễn Xuân Phúc Hưng
Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức sau nhận đc:a)x mũ 2-4x,b)(4-x)×(x-3)

20:56 - 17/12/2020

GV Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài nhé!

17:03 - 18/12/2020

Nguyễn Xuân Phúc Hưng
TìmGTNN của :a)A=3×/2x+1/-4 câub)B=3 trên /x/-2 với x thuộc z

20:53 - 17/12/2020

GV Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
a)\,\,A = 3\left| {2x + 1} \right| - 4\\
\left| {2x + 1} \right| \ge 0 \Rightarrow 3\left| {2x + 1} \right| \ge 0\\
\Leftrightarrow 3\left| {2x + 1} \right| - 4 \ge - 4\\
\Rightarrow A \ge - 4\\
\Rightarrow {A_{\min }} = - 4 \Leftrightarrow x = - \frac{1}{2}\\
b)\,\,B = \frac{3}{{\left| x \right|}} - 2\,\,hay\,\,B = \frac{3}{{\left| x \right| - 2}}
\end{array}\]

17:04 - 18/12/2020

Nguyễn Xuân Phúc Hưng
Bày cho cháu bt này vs ak

20:49 - 17/12/2020

Vương Con Má Vân
Trong đoàn có 20 ngươig mkt ngay moi nguoi uong 2l nước nua sao tiet kiem 1 chai 5,500đ , 1 thùng 24000, biết rằng mỗi em có sẵn chai 500mt , và 1 thùng 19l

21:54 - 01/12/2020

Chuyên gia toán - Huy Ca™

em ghi lại câu hỏi được không

07:37 - 02/12/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy