Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Nguyệt:
Bài 1: Số viên bi của ba bạn Minh, hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2,4,5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng 3 bạn có tất cả 44 viên bi
17:04 pm - 30/06/2020
Hoàng Pow
Bằng 5,6 bạn ạ
20:12 pm - 30/06/2020
GV Toán - Huongvm

Gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là: \(x,y,z\)

Theo đề bài ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5} = \frac{{x + y + z}}{{2 + 4 + 5}} = \frac{{44}}{{11}} = 4\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 4.2 = 8\\y = 4.4 = 16\\z = 4.5 = 20\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy Minh có: 8 viên bi, Hùng có 16 viên bi, Dũng có 20 viên bi.

08:47 am - 02/07/2020
Nguyễn Hữu Đạt
tai sao a/m +b/m =a+b/2m . phai bang la a+b/m chu
07:16 am - 06/07/2020
GV Toán - Huongvm
là (a+b)/m em nhé, chỗ đó thầy viết nhầm, em thông cảm nha, chúc em luôn học tập thật tốt!
08:14 am - 06/07/2020
Đinh Nguyệt
E cảm ơn ah
11:41 am - 07/07/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Nguyệt:
tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng 1.000.000.000 số giữa hai cạnh của nó bằng hai phần năm và chu vi bằng 28m
17:01 pm - 30/06/2020
GV Toán - Huongvm

Gọi độ dài cạnh ngắn là a, cạnh dài là b. Đơn vị: mét

Ta có: \(\frac{a}{b} = \frac{2}{5}\)   và \(a + b = \frac{{28}}{2} = 14\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{a}{2} = \frac{b}{5} = \frac{{a + b}}{{2 + 5}} = \frac{{14}}{7} = 2\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 7.2 = 14\\b = 7.5 = 35\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là:

\(35 \times 14 = 490\left( {{m^2}} \right)\)

Đáp số: \(490{m^2}\).

08:44 am - 02/07/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Huyền Thu:
Cho tam giác ABC có góc A bằng 90 độ ; AC>AB. Kẻ AH vuông góc với BC. Trên DC lấy điểm D sao cho HD=HB. Kẻ CE vuông góc với AD kéo dài. CMR:a) Tam giác BAD cânb) Gọi giao điểm của AH và CE là K. Chứng minh: KD song song với ABc) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tam giác AKC đều
21:13 pm - 07/06/2020
GV Toán - Huongvm


Để tam giác AKC đều thì góc \(\angle CAK = {60^0}\)

\( \Rightarrow \angle ACH = {30^0}\) hay \(\angle ACB = {30^0}\)

Hay tam giác ABC cần thêm điều kiện \(\angle C = {30^0}\)

11:48 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Huyền Thu:
phiền cô giúp em câu c thôi ạ =(
21:13 pm - 07/06/2020
Trần Huyền Thu:
Ôn tập học kì 2
09:31 am - 31/05/2020
Trần Huyền Thu:
Bài 1: Cho ∆ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA a) C/m: góc BAD = góc ADB b) C/m: AD là phân giác của góc HAC. c) Vẽ DK ⊥ AC (K thuộc AC). C/m: AK = AH d) C/m: AB + AC < BC + 2AH
09:31 am - 31/05/2020
GV Toán - Huongvm


A) Xét \(\Delta ABD\) có:

\(BA = BD\left( {gt} \right)\)

\( \Rightarrow \Delta ABD\) là tam giác cân tại B.

Do đó: \(\angle BAD = \angle BDA\) (tính chất tam giác cân).

b) Ta có:

\(\angle DAK + \angle BAD = {90^0}\)

\(\angle BDA + \angle HAD = {90^0}\)

Mà \(\angle BAD = \angle BDA\left( {cmt} \right)\)

Do đó: \(\angle DAK = \angle HAD\)

\( \Rightarrow AD\) là tia phân giác của góc \(\angle HAK\).

c)

Xét \(\Delta HAD\) và \(\Delta KAD\) có:

\(\angle H = \angle K = {90^0}\left( {gt} \right)\)

AD chung

\(\angle DAK = \angle HAD\) (cmt)

Do đó: \(\Delta HAD = \Delta KAD\) (cạnh huyền- góc nhọn)

\( \Rightarrow AH = AK\) (hai cạnh tương ứng).

d)

Ta có:

\(AB < AH + BH\) (bất đẳng thức tam giác)

\(AC < AH + HC\) (bất đẳng thức tam giác)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow AB + AC < AH + AH + BH + HC\\ \Rightarrow AB + AC < 2.AH + BC\end{array}\)

14:09 pm - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Huyền Thu:
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại C có góc A bằng 60°. Tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E. Kẻ EK vuông góc với AB (K thuộc AB) kẻ BD vuông góc với tia AE (D thuộc AE). Chứng minh:a) AC = AK và AE vuông góc với ck b) KA = KB c) EB > AC d) Ba đường thẳng AC, BD, KE cùng đi qua một điểm
09:31 am - 31/05/2020
GV Toán - Huongvm


a) AC = AK và AE vuông góc với CK

Xét \(\Delta AEC\,\& \,\Delta AEK\) có:

\(\angle C = \angle K = {90^0}\)

\(AE\,\,chung\)

\(\angle CAE = \angle KAE\) (Do AE là tia phân giác góc A).

\( \Rightarrow \Delta AEC = \Delta AEK\) (cạnh huyền-góc nhọn)

Suy ra: \(AC = AK\) (hai cạnh tương ứng).

b) KA = KB

Xét \(\Delta EAB\) có:

\(\angle EAB = \frac{{{{60}^0}}}{2} = {30^0}\)

\(\angle ABE = {90^0} - {60^0} = {30^0}\)

\( \Rightarrow \Delta EAB = \angle ABE = {30^0}\)

Do đó: \(\Delta EAB\) cân tại E.

\( \Rightarrow AE = BE\)

Xét \(\Delta EKA\,\& \,\Delta EKB\) có:

\(\begin{array}{l}AE = BE\left( {cmt} \right)\\\angle EAB = \angle ABE = {30^0}\left( {cmt} \right)\end{array}\)

\(\angle AKE = \angle BKE = {90^0}\)

Do đó: \(\Delta EKA\, = \,\Delta EKB\) (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

c) EB > AC

Ta có: \(EB = \,EA\left( {cmt} \right)\)

Mà \(EA > AC\) (cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)

\( \Rightarrow EB > AC\).

d) Ba đường thẳng AC, BD, KE cùng đi qua một điểm.

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Xét \(\Delta AOB\) có:

BC, AD là đường cao, chúng giao nhau tại E.

Do đó: E là trực tâm của tam giác AOB.

Mà EK vuông góc với AB (K thuộc AB)

Nên OK cũng là đường cao của tam giác AOB.

Vậy \(AC,BD,KE\) cùng đi qua điểm O.

14:39 pm - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Huyền Thu:
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác BD. kẻ DE vuông góc với BC (E thuộc BC) trên tia đối của AB lấy điểm F sao cho AF = CE Chứng minh:a) tam giác ABD bằng tam giác ABD b) BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE c) AD < DC d) góc ADF = EDC và E,D,F thẳng hàng
09:30 am - 31/05/2020
GV Toán - Huongvm


a) Xét \(\Delta ABD\,\& \,\Delta EBD\)có:

\(\begin{array}{l}\angle {B_1} = \angle {B_2}\left( {gt} \right)\\\angle A = \angle E = {90^0}\\BD\,\,chung\end{array}\)

\( \Rightarrow \) \(\Delta ABD\, = \,\Delta EBD\)  (cạnh huyền – góc nhọn).

b) Vì \(\Delta ABD\, = \,\Delta EBD\) (cmt)

\( \Rightarrow BA = BE\) (hai cạnh tương ứng bằng nhau)

\( \Rightarrow BD\) là đường trung trực của AE.

c) AD < DC

Xét \(\Delta DAF\,\,\& \,\Delta DEC\) có:

\(\begin{array}{l}\angle E = \angle A = {90^0}\left( {gt} \right)\\AF = EC\left( {gt} \right)\end{array}\)

\(AD = ED\) (do \(\Delta ABD\, = \,\Delta EBD\)).

\( \Rightarrow \Delta DAF\,\, = \,\Delta DEC\) (cạnh-góc-cạnh).

d) vì \(\Delta DAF\,\, = \,\Delta DEC\) (cmt) nên \[\angle ADF{\rm{ }} = {\rm{ }}\angle EDC\;\](hai góc tương ứng).

và E, D, F thẳng hàng.

Xét \(\Delta CBF\) có:

\(\begin{array}{l}CB = BE + EC\\FB = AB + FA\end{array}\)

Mà \(BE = AB;\,\,\,AF = CE\)

Do đó: \(CB = FB\)

Suy ra: \(\Delta CBF\) cân tại B.

Xét \(\Delta ABE\) và \(\Delta FBC\) đều cân tại góc B.

Nên \(AE//FC\)

BD là đường trung trực của AE

Nên BD cũng là đường trung trực của FC.

\( \Rightarrow BD \bot FC\)

BD giao với AC tại D,

Nên  D là trực tâm của tam giác CBF.

Do đó FD vuông góc với BC

Mà DE vuông góc với BC (giả thiết)

DO đó: F, D, E là ba điểm thẳng hàng.

16:16 pm - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Huyền Thu:
Bài 4:Cho tam giác ABC cân tại A (A < 90 độ). kẻ BD vuông góc AC (D thuộc AC) CE vuông góc AB (E thuộc AB) BD và CE cắt nhau tại H a) chứng minh BD = CE b) Chứng minh tam giác BHC cân c) Chứng minh AH là đường trung trực của BCd) trên tia BD lấy điểm K sao cho D là trung điểm của BK. So sánh góc ECB và góc DKC.
09:30 am - 31/05/2020
GV Toán - Huongvm


a) Xét \(\Delta AEC\) và \(\Delta ADB\) có:

\(\begin{array}{l}\angle E = \angle D = {90^0}\left( {gt} \right)\\\angle A\,\,chung\\AB = AC\left( {gt} \right)\end{array}\)

Do đó: \(\Delta AEC\)= \(\Delta ADB\) (cạnh huyền-góc nhọn)

\( \Rightarrow BD = CE\) (hai cạnh tương ứng)

b) Vì \(\Delta AEC\)= \(\Delta ADB\) (cmt)

Nên \(\angle ABD = \angle ACE\) (hai góc tương ứng)

\(\begin{array}{l}\angle B = \angle C\\\angle ABD + \angle HBC = \angle ACE + \angle HCB\end{array}\)

\( \Rightarrow \angle HBC = \angle HCB\)

Xét \(\Delta HBC\) có: \(\angle HBC = \angle HCB\) (cmt)

DO đó \(\Delta HBC\) cân tại H.

c) Xét \(\Delta AHB\,\& \,\Delta AHC\) có:

AH chung

AB=AC (gt)

HB=HC(cmt)

Do đó: \(\Delta AHB\, = \,\Delta AHC\)

\( \Rightarrow \angle HAB = \angle HAC\) (hai góc tương ứng)

\( \Rightarrow AH\) là đường phân giác của góc A.

Mà  tam giác ABC cân tại A nên

AH vừa là đường cao, vừa là đường trung trực của BC.

d)

Xét \(\Delta CDB\) và \(\Delta CDK\) có:

\(\begin{array}{l}\angle CDB = \angle CDK = {90^0}\left( {gt} \right)\\DC\,chung\end{array}\)

\(BD = DK\) (gt)

\( \Rightarrow \Delta CDB = \Delta CDK\) (c.g.c)

\( \Rightarrow \angle DCB = \angle DKC\)(hai góc tương ứng)

Mà \(\angle DCB = \angle ECB\)

\( \Rightarrow \angle ECB = \angle DKC\).

16:45 pm - 04/06/2020
Anh Tuan
a) Xét ΔAEC và ΔADB có:∠E=∠D=900(gt)∠AchungAB=AC(gt)Do đó: ΔAEC= ΔADB (cạnh huyền-góc nhọn)⇒BD=CE (hai cạnh tương ứng)b) Vì ΔAEC= ΔADB (cmt)Nên ∠ABD=∠ACE (hai góc tương ứng)Mà∠B=∠C∠ABD+∠HBC=∠ACE+∠HCB⇒∠HBC=∠HCBXét ΔHBC có: ∠HBC=∠HCB (cmt)DO đó ΔHBC cân tại H.c) Xét ΔAHB&ΔAHC có:AH chungAB=AC (gt)HB=HC(cmt)Do đó: ΔAHB=ΔAHC⇒∠HAB=∠HAC (hai góc tương ứng)⇒AH là đường phân giác của góc A.Mà tam giác ABC cân tại A nênAH vừa là đường cao, vừa là đường trung trực của BC.d)Xét ΔCDB và ΔCDK có:∠CDB=∠CDK=900(gt)DCchungBD=DK (gt)⇒ΔCDB=ΔCDK (c.g.c)⇒∠DCB=∠DKC(hai góc tương ứng)Mà ∠DCB=∠ECB⇒∠ECB=∠DKC.
15:14 pm - 07/07/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!