Bài 1. Từ vựng tiếng Anh Unit 1 - tiếng Anh 10 - Reading

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. go off
 • 2. get up
 • 3. boil some water
 • 4. have a quick breakfast
 • 5. lead the buffalo to the field
 • 6. get ready
 • 7. exactly
 • 8. plough
 • 9. harrow
 • 10. plot of land
 • 11. take a short rest
 • 12. fellow peasant
 • 13. smoke local tobacco
 • 14. repair the banks
 • 15. pump water
 • 16. do the transplanting
 • 17. chat about
 • 18. crop
 • 19. be contented with

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú bài học