Bài 2. Từ vựng tiếng Anh Unit 1 - tiếng Anh 12 - Reading #1

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. come from
 • 2. once a week
 • 3. shift
 • 4. work on a night shift
 • 5. biologist
 • 6. lab
 • 7. project
 • 8. men build the house and women make it home
 • 9. join hands
 • 10. caring
 • 11. take the responsibility for doing something
 • 12. rush
 • 13. willing to do something
 • 14. give somebody a hand
 • 15. dishes
 • 16. eel soup
 • 17. in my attempt
 • 18. under pressure
 • 19. household chores
 • 20. main

Danh sách bài giảng cùng chuyên đề

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú video bài giảng