Bài 3. Từ vựng tiếng Anh Unit 3 - tiếng Anh 10 - Speaking + Listening + Writing

Hỏi đáp và thảo luận

Thi Nguyen
Jimmy likes Mozart and Jenny also likes Mozart. => Both ...

11:03 - 16/11/2020

GV Anh - Thanh Hương
Both Jimmy and Jenny like Mozart.

13:37 - 16/11/2020

Thi Nguyen
Nick made me leave the company for what i had done wrong. => I was made ....

11:02 - 16/11/2020

Thi Nguyen
Giúp em với ạ

11:02 - 16/11/2020

GV Anh - Thanh Hương
I was made to leave the company by Nick for what I had done wrong.

13:39 - 16/11/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !