Bài 3. Từ vựng tiếng Anh Unit 3 - tiếng Anh 10 - Speaking + Listening + Writing

Hỏi đáp và thảo luận

Nguyễn Hồng Ánh
1)The number of tourists (double)......this year as a result of the good weather. 2) We'll have to ..... our saving when Mike is unemployment. A) fall back on. B) get away with C) Look down on. D) come up with. Giúp em mấy câu này ạ🙏!!!

22:19 - 17/04/2021

Chuyên gia - Kim Anh

Chào bạn, bạn tham khảo:

1. has doubled

2. A

22:26 - 17/04/2021

Nguyễn Hồng Ánh
1. I was at... too make it clear that i wasn't blaming either of themA) pains. B) trouble. C) efforts. D) endeavours.

22:12 - 17/04/2021

Chuyên gia - Kim Anh

Chào bạn, đạp án là A nha.

22:23 - 17/04/2021

Đông Điền
___ wedding is the ceremony for couples to get married , chỗ trống dùng mạo từ hay ko dùng ạ?

16:00 - 09/04/2021

GV Anh - Thanh Hương
Có nhé. Đưa ra một định nghĩa nào đó thường dùng "a" trước DT số ít, đếm được.

16:34 - 09/04/2021

Đông Điền
@GV Anh - Thanh Hương: dạ dùng "the" đc kg ạ?

16:39 - 09/04/2021

GV Anh - Thanh Hương
Vì chúng ta đâu biết cái "wedding" đó cụ thể là cái nào đâu, nên không dùng "the" được.

16:46 - 09/04/2021

Đông Điền
She speaks more persuasively than her brother , e viết lại theo cách là " Her brother speaks less persuasively than she does" đc ko ạ? Hay nhất thiết là phải dùng so sánh bằng ?

15:59 - 09/04/2021

GV Anh - Thanh Hương
Em dùng so sánh kém hơn cũng không sai nhé. Nhưng thường thì ad thấy người ta sẽ so sánh không bằng để kiểu như nói giảm nói tránh ấy.

16:02 - 09/04/2021

Đông Điền
@GV Anh - Thanh Hương: dạ e viết ntn đc ko ạ : her brother does not speak so/as persuasively as her" đc ko ạ

16:42 - 09/04/2021

GV Anh - Thanh Hương
Được nhé.

16:49 - 09/04/2021

Nguyên Vương
Have you ever volunteered or done community service? If yes,what did you do?If no,what is your plan to help people in your community?

12:37 - 08/01/2021

GV Anh - Thanh Hương
Make an outline expressing your own ideas, then I will help you.

13:32 - 08/01/2021

Thi Nguyen
Jimmy likes Mozart and Jenny also likes Mozart. => Both ...

11:03 - 16/11/2020

GV Anh - Thanh Hương
Both Jimmy and Jenny like Mozart.

13:37 - 16/11/2020

Thi Nguyen
Nick made me leave the company for what i had done wrong. => I was made ....

11:02 - 16/11/2020

Thi Nguyen
Giúp em với ạ

11:02 - 16/11/2020

GV Anh - Thanh Hương
I was made to leave the company by Nick for what I had done wrong.

13:39 - 16/11/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy