Bài 3. Từ vựng tiếng Anh Unit 3 - tiếng Anh 10 - Speaking + Listening + Writing

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. appearance
 • 2. experience
 • 3. greeting
 • 4. humane
 • 5. strong-willed
 • 6. ambitious
 • 7. hard-working
 • 8. teacher's diploma
 • 9. champion
 • 10. romantic
 • 11. previous job
 • 12. travel agency
 • 13. tourist guide
 • 14. hotel receptionist
 • 15. curriculum vitae

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú bài học