Bài 1. Từ vựng Unit 1 - Getting started - tiếng Anh 12 mới

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. decide who to talk about
 • 2. waver between
 • 3. have a great impact on somebody
 • 4. stimulate creativity
 • 5. stimulate innovation
 • 6. influential
 • 7. gifted
 • 8. determined
 • 9. musical instrument
 • 10. play a musical instrument
 • 11. kitchen tools
 • 12. great-looking dish
 • 13. absolutely amazing
 • 14. good luck with your presentation
 • 15. the same to you
 • 16. by the way
 • 17. win the US Masterchef trophy
 • 18. I see
 • 19. what about you

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú video bài giảng