Bài 6. Từ vựng Unit 1 - Skills (Speaking) - tiếng Anh 11 mới

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. set a time
 • 2. allow somebody to do something
 • 3. stay out
 • 4. change their mind
 • 5. appearance
 • 6. have their hair dyed
 • 7. have pierced noses
 • 8. judge them by their appearance
 • 9. try my best
 • 10. extracurricular activities
 • 11. curfew
 • 12. help with housework
 • 13. criticise my appearance
 • 14. complain about

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú video bài giảng