Bài 2. Từ vựng unit 1 - tiếng Anh 11 - Reading#1

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. close
 • 2. common
 • 3. true friendship
 • 4. a number of acquaintances
 • 5. seem to be
 • 6. incapable of
 • 7. lasting
 • 8. very special qualities
 • 9. unselfishness
 • 10. be concerned with
 • 11. his own interests
 • 12. a two-sided affair
 • 13. give-and-take
 • 14. give on one side
 • 15. take on the other side
 • 16. constancy
 • 17. constant
 • 18. take up an interest
 • 19. enthusiasm
 • 20. feel the attraction of

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú video bài giảng