Bài 1. Từ vựng unit 9 - Reading #1

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. well-trained
 • 2. mail and parcel service
 • 3. in the shortest possible time
 • 4. thoughtful
 • 5. deliver
 • 6. maximum
 • 7. competitive
 • 8. service
 • 9. be equipped with
 • 10. advanced technology
 • 11. spacious
 • 12. staff
 • 13. courteous
 • 14. customer
 • 15. parcel
 • 16. air mail
 • 17. surface mail
 • 18. Express Mail Service
 • 19. weight limit

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú bài học