Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Minh Thành:
hello everyone
19:41 pm - 05/07/2020
Phạm Linh Linh:
loại từ của những từ này là j ạ
07:21 am - 29/06/2020
Phạm Linh Linh:
folk song, improve,melody,tool,
07:21 am - 29/06/2020
GV Anh - Thanh Hương
folk song: n
improve : v
melody : n
tool : n & v

08:42 am - 29/06/2020
Phạm Linh Linh
thank you
09:31 am - 29/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Linh Linh:
những từ trên có loại từ là gì ạ
07:15 am - 29/06/2020
Phạm Linh Linh:
trick,bread,sticker,wool,button
07:14 am - 29/06/2020
GV Anh - Thanh Hương
trick : verb - v (động từ) và noun - n (danh từ)
bread : v & n
sticker : n 
wool
 : n
button : n & v
08:41 am - 29/06/2020
Phạm Linh Linh
thank you
09:31 am - 29/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!